HomeCennikGlobalna platforma monitorowania jakości powietrza dla biznesu

AirlyBiz to kompletna globalna platforma monitorowania jakości powietrza dla biznesu.

Wyjątkowa propozycja wsparcia misji CSR/ESG każdej firmy odpowiedzialnej za środowisko.

Co oferujemy:

Partnerska współpraca, wsparcie w kampaniach marketingowych, CSR czy kampaniach rekrutacyjnych. Kampanie realizowane w oparciu o rozwiązania Airly poprawią rozpoznawalność Twojej marki, pomogą budować bazę klientów, wypromować nowe usługi i produkty lub otworzyć nowe rynki.

Nasi partnerzy

Zobacz najciekawsze i nagrodzone kampanie, które przeprowadziliśmy wspólnie z naszymi klientami
Jak możemy współpracować:

 • Stworzymy i rozwiniemy pomysł na strategię kampanii marketingowej/CSR/ESG aby wspierać Twój biznes
 • Zapewnimy optymalne rozwiązania do realizacji kampanii poprzez dostęp do Globalnej Platformy Jakości Powietrza Airly lub poprzez instalację czujników Airly w Twoich lokalizacjach lub też przez dostarczanie danych historycznych i prognoz.
 • Gwarantujemy wsparcie w uruchomieniu i promocji Twojej kampanii poprzez:
  • Wyeksponowanie logo Twojej firmy na mapie Airly oraz w aplikacji mobilnej Airly, obok każdego z Twoich sensorów
  • Przygotowanie profesjonalnego wpisu na bloga o współpracy i umieszczenie go na blogu Airly
  • Publikowanie artykułu w comiesięcznym biuletynie Airly
  • Umieszczenie informacji o Twojej marce na kanałach social mediowych Airly
  • Wyświetlanie „baneru w aplikacji”, zlokalizowanego geograficznie w aplikacji Airly Mobile
  • Przygotowanie dużej publikacji medialnej (artykułu) z linkami do strony partnera.

Portfolio rozwiązań

Platforma danych Airly

Dostęp do Airly Data Platform oferuje unikalny i zaawansowany zestaw funkcji niezbędnych do podejmowania decyzji służących poprawie jakości powietrza:

 • Pulpit nawigacyjny | Monitorowanie jakość powietrza w czasie rzeczywistym
 • Profil użytkownika | Zarządzanie dostępem i uprawnieniami użytkownika
 • Generator raportów | Spełnienie wymagań dotyczących raportów cyklicznych, w tym zgodności jakości powietrza i monitorowania progów zanieczyszczeń
 • Prognoza | Całodobowa prognoza zanieczyszczenia powietrza z rozdzielczością godzinową, umożliwiająca lepsze planowanie działań w mieście
 • Narzędzie rekomendacji | Zalecenia odnośnie przyszłych działań i inicjatyw w kierunku redukcji zanieczyszczenia, zmniejszenia ekspozycji na smog i zdrowia lokalnej społeczności w wymiarze ogólnym
 • Informacje | Wskazówki i zalecenia dotyczące prawidłowej interpretacji danych, zrozumienia wzorców i trendów oraz identyfikacji źródeł zanieczyszczenia
 • Śledzenie wpływu społecznego | Narzędzia do udostępniania w mediach społecznościowych i pozyskiwania informacji na temat aktualnych zachowań i potrzeb lokalnej społeczności
 • Traker postępów | Śledzenie postępów i wpływu inicjatyw podejmowanych przez samorząd
 • Ranking Miast | Zestawienie umożliwiające porównanie jakości powietrza w różnych lokalizacjach
 • Powiadomienie | Możliwość ustawienia w profilu Airly
 • Widżet | Udostępnianie w czasie rzeczywistym informacji o jakości powietrza na własnej stronie internetowej
 • Integracja i API | Integracja danych poprzez Airly API, umożliwiającą integrację z innymi narzędziami oraz możliwość budowania własnych mikroserwisów na platformie Airly (np. sterowanie HVAC, platformy danych)


Najlepsze w swojej klasie czujniki zanieczyszczenia powietrza Airly:

 • Jakość powietrza mierzona jest co 5 minut, 24 godziny na dobę
 • Dane przesyłane za pośrednictwem sieci GSM
 • Produkt wielokrotnie nagradzany i testowany przez międzynarodowe instytucje badawcze
 • Pomiar ilości zanieczyszczeń w tym PM2,5, PM10,NO2, O3, SO2, CO, NO2, NO
 • Wykrywanie różnych źródeł zanieczyszczeń, w tym niskiej emisji, pożarów lasów, gospodarstw rolnych, ruchu ulicznego, przemysłu (np. huty), wulkanów, wysypisk śmieci, oczyszczalni ścieków
 • Pomiar parametrów pogodowych, takich jak wilgotność, ciśnienie i temperatura powietrza
 • Małe, łatwe w instalacji urządzenia typu Plug&Play ( Jak zainstalować czujnik - wideo)

Gwarantowana jakość pomiarów:

 • Możliwość kalibracji danych w odniesieniu do lokalnych warunków środowiskowych w celu zwiększenia zgodności pomiarów
 • przesyłanie danych z czujnika na platformę przez sieć GSM
 • dostęp do danych przez API, mapę i aplikację mobilną

Zdalne wsparcie techniczne:

 • Kompleksowa wiedza i wsparcie techniczne działu obsługi klienta
 • Monitorowanie aktywności sieci 24/7,
 • Dostęp do narzędzi informatycznych
 • Ciągłość transmisji danych
 • Trening wprowadzający z zakresu obsługi sieci i narzędzi informatycznych oraz regularne szkolenia dla pracowników klienta

Wsparcie marketingowe i promocyjne:

 • Zarządzanie projektem i wsparcie naszego doświadczonego zespołu marketingu i PR podczas współpracy.
 • Narzędzia do udostępniania w mediach społecznościowych oraz przewodniki po najlepszych praktykach w kampaniach marketingowych i CSR.
 • Logo prezentowane na mapie Airly oraz w aplikacji mobilnej Airly, przy każdym czujniku
 • Wsparcie brandingowe poprzez:
  • banery reklamowe na airly.org, map.airly.org
  • artykuł na blogu Airly
  • artykuł w newsletterze wysłany do bazy klientów Airly
  • dedykowany post w mediach społecznościowych Airly (Linkedin, Twitter, Facebook) reklama w aplikacji mobilnej Airly
  • współpraca PR

Kluczowe korzyści

 • Duży oddźwięk społeczny i wyjątkowa okazja do zaangażowania Twojej marki w rozwiązywanie realnego problemu środowiskowo-cywilizacyjnego, z jakim mierzy się nasz kraj
 • Unikalne i kompletne rozwiązanie w pomagające w walce o czyste powietrze | Jeden zaufany partner w zakresie pomiarów i analizy jakości powietrza zapewniający wygodny dostęp do danych i narzędzi
 • Elastyczne modele płatności