HomeCennikGlobalna platforma monitorowania jakości powietrza dla samorządów

AirlyGov to kompletna platforma, która wspiera samorządy w działaniach antysmogowych.

Portfolio rozwiązań

Platforma Airly:

Dostęp do Airly Data Platform oferuje unikalny i zaawansowany zestaw funkcjonalności niezbędnych do podejmowania decyzji służących poprawie jakości powietrza:

 • Pulpit nawigacyjny | Monitorowanie jakości powietrza w czasie rzeczywistym
 • Profil użytkownika | Zarządzanie dostępem i uprawnieniami użytkownika
 • Generator raportów | Dostęp do raportów cyklicznych, w tym zgodności jakości powietrza z wymogami dotyczącymi norm i limitów
 • Prognoza | Całodobowa prognoza zanieczyszczenia powietrza z rozdzielczością godzinową, umożliwiająca lepsze planowanie działań w mieście lub gminie
 • Narzędzie rekomendacji | Zidentyfikowanie obszarów wymagających zmian i zestaw zaleceń opartych na danych w celu zmniejszenia zanieczyszczenia i w efekcie - poprawy samopoczucia i zdrowia mieszkańców
 • Informacje | Wskazówki i zalecenia dotyczące prawidłowej interpretacji danych, zrozumienia wzorców i trendów oraz identyfikacji źródeł zanieczyszczenia
 • Śledzenie wpływu społecznego | Narzędzia do udostępniania w mediach społecznościowych i pozyskiwania informacji na temat zachowań, potrzeb i wpływu społeczności. Promowanie inicjatyw dotyczących jakości powietrza w Twojej społeczności.
 • Traker postępów | Śledzenie postępów i efektów inicjatyw podejmowanych przez samorząd
 • Ranking Miast | Zestawienie umożliwiające porównanie jakości powietrza w różnych lokalizacjach
 • Powiadomienie | Alerty i powiadomienia o przekroczeniach norm wysyłane za pośrednictwem wiadomości sms lub na skrzynkę e-mail.
 • Widżet | Udostępnianie aktualizowanych automatycznie informacji o jakości powietrza w danej lokalizacji na własnej stronie internetowej
 • Integracja i API |Poprzez Airly API, umożliwiające integrację z innymi narzędziami oraz możliwość budowania własnych mikroserwisów na platformie Airly (np. sterowanie HVAC, platformy danych)

Narzędzia do planowania:

 • Planer | Planowanie przyszłych inicjatyw i decyzji oraz modelowanie przewidywanego wpływu zmian na społeczność
 • Projekt sieci | Profesjonalny projekt sieci monitoringu jakości powietrza dla gminy lub samorządu terytorialnego wraz z mapą z optymalnym rozmieszczeniem czujników oraz wytycznymi z zalecaną ilością i rodzajem czujników

Czujniki:

 • Najlepsze w swojej klasie czujniki zanieczyszczenia powietrza Airly
 • Pomiary wykonywane co 5 minut, 24 godziny na dobę
 • Transmisja danych przez sieć GSM
 • Produkt wielokrotnie nagradzany i testowany przez międzynarodowe instytucje badawcze
 • Pomiar ilości zanieczyszczeń w tym PM2,5, PM10,NO2, O3, SO2, CO, NO2, NO
 • Wykrywanie różnych źródeł zanieczyszczeń, w tym niskiej emisji, pożarów lasów, gospodarstw rolnych, ruchu ulicznego, przemysłu (huty), wulkanów, wysypisk śmieci, oczyszczalni ścieków,
 • Pomiar parametrów pogodowych, takich jak ciśnienie, wilgotność i temperatura powietrza
 • Małe, łatwe w instalacji urządzenia typu Plug&Play ( Jak zainstalować czujnik - wideo)

Gwarantowana jakość pomiarów:

 • Kalibracja danych do lokalnych warunków środowiskowych w celu zwiększenia zgodności pomiarów
 • Przesyłanie danych z czujnika na platformę przez GSM
 • Dostęp do danych przez API, mapę i aplikację mobilną

Zdalne wsparcie techniczne:

 • Kompleksowa wiedza i wsparcie techniczne działu obsługi klienta
 • Monitorowanie aktywności sieci 24/7
 • Dostęp do narzędzi informatycznych
 • Ciągłość transmisji danych
 • Szkolenie wprowadzające z zakresu obsługi sieci i narzędzi informatycznych oraz regularne szkolenia dla pracowników klienta

Usługi dodatkowe:

 • Usługa montażu czujników w wybranych lokalizacjach
 • Montaż urządzeń zewnętrznych takich jak: tablice LED, tablice wewnętrzne, wyświetlacze, tablice reklamowe, panele słoneczne

Wsparcie marketingowe i promocyjne:

 • Narzędzia do udostępniania w mediach społecznościowych oraz przewodniki po najlepszych praktykach w kampaniach marketingowych i CSR
 • Logo/Herb gminy lub samorządu prezentowane na mapie Airly oraz w aplikacji mobilnej Airly, przy każdym czujniku
 • Wsparcie marketingowe i PR w kampaniach brandingowych gminy lub samorządu poprzez:
  • Artykuł na blogu Airly
  • Artykuł w newsletterze wysłanym do bazy klientów Airly
  • Dedykowany post w mediach społecznościowych Airly (Linkedin, Twitter, Facebook)
  • Reklama w aplikacji mobilnej Airly
  • Współpraca w zakresie PR (Public Relations)

Kluczowe korzyści

 • Dokładne, kompleksowe rozwiązanie w zakresie jakości powietrza
 • Elastyczne modele płatności, miesięczne, okresowe; łatwe do przewidzenia koszty
 • Zarządzanie siecią czujników przez zespół Airly
 • Pomiary umożliwiające kalibrację do lokalnych warunków środowiskowych i klimatycznych w celu zwiększenia ich dokładności
 • Zwiększona gęstość, zasięg i dokładność danych o jakości powietrza w porównaniu z typowo odległymi stacjami referencyjnymi - pozwalająca na przestrzenną analizę jakości powietrza
 • Możliwość analizy wzorców i trendów w jakości powietrza
 • Diagnozowanie podstawowych przyczyn zanieczyszczenia
 • Generowanie przydatnych analiz i rekomendacji oparte na danych
 • Powiadamianie w czasie rzeczywistym o dużych wzrostach zanieczyszczenia i “czerwonych” punktach
 • Uniwersalna konstrukcja czujnika do zastosowań miejskich/wymagających środowisk
 • Kompaktowa i dyskretna obudowa urządzenia - idealna do ograniczonych przestrzeni