FAQ

Jaka jest zasada działania sensorów Airly?

Sensory Airly wykorzystują metodę laserową, która wykorzystywana jest również na stacjach Państwowego Monitoringu Środowiska. Następnie sensory wysyłają zebrane dane na nasz serwer i zostają zaprezentowane w intuicyjnym dla odbiorcy formacie na naszej platformie.

Jaki jest błąd pomiaru?

Zakres pomiaru dla pyłu PM2.5 podany przez producenta wynosi 0-500 μg/m³. Dokładność pomiaru podana przez producenta wynosi ±10%@100-500 μg/m³ oraz ±10 μg/m³@0-100 μg/m³.

Po co instalować sensory Airly, skoro dostępne są stacje pomiarowe WIOŚ?

Naszym założeniem jest budowanie sieci. Gęsta sieć sensorów pozwala zmniejszyć błąd mierzonej wartości oraz umożliwia korektę przez sieć danych z uszkodzonego czujnika. Pozwala również na dostarczenie danych o stanie powietrza nie punktowo, w jednym miejscu, lecz na terytorium całej miejscowości. Dzięki temu można natychmiastowo zidentyfikować lokalne źródła zanieczyszczenia oraz udostępnić dane z miejsc, które do tej pory nie były objęte pomiarem (obszary zabudowy jednorodzinnej, generującej niską emisję, obszary oddalone od precyzyjnych, lecz drogich stacji pomiarowych), co jest krytycznie istotne dla jakości prognozy jakości powietrza. Istotny w projekcie Airly jest fakt, że niska cena urządzeń pozwala na budowanie gęstej sieci czujników. Cena dużej stacji pomiarowej używanej m.in. przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska to koszt ok. 250 000 złotych. Oznacza to, że w ramach instalacji jednej stacji pomiarowej Airly jest w stanie zainstalować ok. 250 swoich urządzeń.

Jak urządzenie reaguje na wilgoć? Czy kondensacja pary wodnej nie powoduje, że wyniki są przez to mniej dokładne?

Podczas analizy porównawczej za stacją WIOŚ nie wykazano wpływu temperatury, wilgotności, ciśnienia oraz kondensacji pary wodnej na wyniki pomiarów.

Czemu wasze czujniki mają wyższe/niższe odczyty niż znajdujące się obok stacje pomiarowe Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska?

Stężenia pyłu zawieszonego mogą się diametralnie różnić nawet na przestrzeni kilkunastu metrów, dlatego tak ważna jest sieć czujników a nie pojedyncze stacje. Dzięki sieci jesteśmy w stanie wykryć konkretne źródło. Nasze urządzenia były kalibrowane przez okres 12 miesięcy ze stacją WIOŚ. Różnice mogą wynikać również z tego, że sensory Airly aktualizują dane na mapie co kilka minut, a wyniki ze stacji państwowych mogą być pokazane nawet sprzed kilku godzin.

Dlaczego jeden czujnik pokazuje tak wysokie stężenie pyłów w porównaniu do innych czujników?

Czujniki jak i stacje pomiarowe zbierają dane z najbliższej okolicy. Oznacza to, że na przestrzeni kilkunastu metrów te odczyty mogą być różne. Wystarczy, że na terenie zabudowanym przez domy jednorodzinne, mieszkańcy jednego z domów palą śmieciami. Wówczas na mapie widzą Państwo bordowy kolor jednego z naszych czujników, który znajduje się najbliżej tego źródła zanieczyszczenia. O podobnej sprawie już pisaliśmy.

Czy jest dostępna prognoza zanieczyszczenia powietrza?

Tak, prognozę jakości powietrza na najbliższe 24 godziny można sprawdzić na map.airly.eu oraz w aplikacji Airly dostępnej na systemy Android i iOS.

Jakie parametry mierzy czujnik?

Czujnik jakości powietrza Airly odczytuje w czasie rzeczywistym pyły zawieszone PM1, PM2.5, PM10 oraz temperaturę, ciśnienie i wilgotność powietrza oraz pracujemy nad rozszerzeniem o gazy NO2, O3, SO2 i CO, które już można śledzić w niektórych miejscach na naszej mapie.

Czy mogę otrzymać dane historyczne?

Dane historyczne udostępniamy wyłącznie jednostkom naukowym w celach badawczych oraz otrzymują je nasi klienci w ramach abonamentu.

Jak korzystać z wyszukiwarki na mapie?

Aby wyszukać interesującą Państwa lokalizację należy kliknąć w lupę, która znajduje się w prawym górnym rogu. W pustym polu należy wpisać pełną nazwę szukanej miejscowości, a następnie wybrać ją z proponowanych podpowiedzi. Platforma automatycznie pokaże wybraną lokalizację.

Dlaczego tyle czujników jest szarych?

Nie każdy szary czujnik na mapie oznacza awarię. Często zdarza się, że został on po prostu odłączony od prądu lub wymaga zrestartowania. Każdy z nich staramy się przywrócić jak najszybciej. Jeśli chciałbyś nam pomóc lub widzisz, że w Twojej lokalizacji sensor nie działa, powiadom sponsora tego czujnika o problemie. Najczęściej jest to Twój lokalny Urząd Gminy lub Miasta.

Czym są kółka i kwadraty na mapie? 

Na naszej mapie można zauważyć dwa charakterystyczne symbole, kółka i kwadraty. Oznaczają one kolejno sensory Airly oraz wszystkie stacje państwowe z których wyłącznie importujemy dane.

Czy czujnik Airly jest akredytowany przez WIOŚ/macie jakie certyfikaty?

Sensory Airly zostały poddane blisko rocznej kalibracji względem stacji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie. Kalibracja ze stacją WIOŚ została wykonana przez nas zgodnie z przewodnikiem Komisji Europejskiej w zakresie badań równoważności („Guide to the demonstration of equivalence of ambient air monitoring methods”, 2010). Do analizy porównawczej wyników wykorzystano arkusz kalkulacyjny RIVM_PM_equivalence_v2.9.xls autorstwa Holenderskiego Instytutu Zdrowia i Ochrony Środowiska (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). Arkusz ten jest rekomendowany do prowadzenia porównywania metod przez Komisję Europejską. Jest to więc pierwszy etap kalibracji, którą przechodzą nasze urządzenia. Dodatkowo przeprowadziliśmy badanie równoważności czujników Airly z pomiarami grawimetrycznymi PM10, PM2,5 oraz PM1 w Instytucie Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu. Wzięliśmy także udział w pomiarach porównawczych dostępnych na rynku sensorów pyłu zawieszonego organizowana przez Województwo Małopolskie we współpracy z Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska, Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Gminą Dobczyce oraz Stowarzyszeniem Krakowski Alarm Smogowy.
Zawsze staramy się komunikować, że są to wyniki jedynie informacyjnie, a ocena jakości powietrza i wprowadzanie progów alarmowych możliwe jest jedynie na podstawie wyników pochodzących z PMŚ.