Projekty

Projekty

w których bierzemy udział

Projekty, w których bierzemy udział

 

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności firmy Airly Sp. z o.o. poprzez promocję na rynkach zagranicznych.

Okres trwania: 01.09.2018 – 31.12.2019

Budżet projektu: 1 172 344,00 zł w tym kwota dofinansowania 812 175,00 zł w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Krótki opis projektu: Przedmiotem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy Airly poprzez promocję jej głównego produktu (Inteligentnego Systemu Monitorowania Jakości Powietrza) na rynkach zagranicznych w ramach branżowego programu promocji IT/ICT. Wnioskodawca chce skupić swoje działania marketingowe i sprzedażowe w państwach Europy Zachodniej (Francja, Wielka Brytania, Niemcy) oraz CEE (Czechy, Słowacja, Bułgaria, Rumunia). Jako rynek perspektywiczny wybrano Zjednoczone Emiraty Arabskie, które borykają się z problemem dużego zanieczyszczenia powietrza, przy jednoczesnym wdrażaniu wielu innowacyjnych technologii w ramach idei smart city.

Planowane w ramach projektu działania obejmują w szczególności udział w targach zagranicznych, zakup usług doradczych związanych z działalnością eksportową, usługi szkoleniowe i promocyjne. Wybór tego typu działań jest podyktowany chęcią zbadania zagranicznych rynków, na których Wnioskodawca widzi potencjał sprzedażowy oraz wypromowanie polskiej marki produktowej Airly wśród potencjalnych klientów. W ramach projektu wybrano targi i misje zagraniczne, które łączą się branżowo z produktem Airly lub za pomocą których możliwe będzie powiązanie produktu z nowymi obszarami sprzedaży.

 

Tytuł projektu: Opracowanie i implementacja efektywnej prognozy i monitoringu zanieczyszczeń powietrza, w oparciu o techniki AI przy użyciu danych z rozległej sieci pomiarowej

Okres trwania: 09.2017 – 08.2020

Budżet projektu: 4 522 020,00 zł w tym kwota dofinansowania 3 399 244,50 zł w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Krótki opis projektu: Przedmiotem niniejszego projektu jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod obliczeniowych w obszarze sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, dotyczących analizy, korekty, przetwarzania i prognozowania informacji dotyczącej zanieczyszczenia powietrza.

Dane do analizy zostaną dostarczone za pomocą sieci tanich czujników zanieczyszczenia. Gęsto rozmieszczona sieć takich urządzeń pomiarowych (docelowo 2-3 czujniki/km^2 obszaru objętego pomiarem) rozwiązuje trzy problemy:

-jakości danych (dzięki ciągłemu oznaczaniu poziomu zanieczyszczeń przy użyciu danych z wielu sensorów, co pozwala na zmniejszenie błędu mierzonej wartości oraz umożliwia korektę danych w przypadku uszkodzenia któregoś czujnika)

-natychmiastowej identyfikacji lokalnych źródeł zanieczyszczenia

-udostępniania danych z miejsc dotychczas nie objętych pomiarem (np. z obszarów zabudowy jednorodzinnej, generującej niską emisję i terenów oddalonych od precyzyjnych lecz drogich stacji pomiarowych).

Powyższe trzy aspekty są krytyczne dla jakości prognozy i po raz pierwszy umożliwiają ocenę efektywności działań, mających na celu ochronę jakości powietrza.

ScaleUp

Scale UP to pierwszy konkurs w ramach rządowego programu Start In Poland. Celem działania jest połączenie potencjału początkujących, kreatywnych przedsiębiorców z infrastrukturą, doświadczeniem oraz zasobami dużych korporacji, w tym spółek skarbu państwa.

Airly jako jedna z 11 firm została zakwalifikowana do udziału w I edycji programu KPT ScaleUp, realizowanego przez Krakowski Park Technologiczny, w której udział biorą firmy pracujące nad innowacjami dla przemysłu i smart city.

Celem akceleracji jest rozwój technologii komunikacyjnej w produkowanych przez nas urządzeniach. Wybrano GSM, który w efektywny sposób pozwala na komunikację urządzeń z infrastrukturą serwerową. Celem projektu jest więc opracowanie płytki elektronicznej oraz przeprojektowanie urządzenia w oparciu o technologię GSM oraz produkcja serii prototypowych urządzeń we współpracy z dużym przedsiębiorstwem Fideltronik. Pozwala to na przetestowanie rozwiązania u potencjalnych klientów oraz wdrożenia w firmach.

 

„Airly w partnerstwie z Inwestorem Wojciechem Burkotem pozyskało w styczniu 2017 pożyczkę z Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Środki finansowe zostaną przeznaczone na realizację innowacyjnego przedsięwzięcia pt. „Budowa sieci sensorów jakości powietrza”.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa świadomości zagrożenia związanego z zanieczyszczeniem powietrza, poprzez stworzenie skalibrowanego metodami AI systemu dostarczania informacji o zanieczyszczeniu powietrza, opartego o inteligentne, skomunikowane sensory monitorujące jakość powietrza w czasie rzeczywistym.

Przyjęty proces technologiczny pozwala na efektywne i tanie produkowanie urządzeń o jakości porównywalnej do pyłomierzy przenośnych w cenie 20 tys. zł, czy bardziej rozbudowanych stacji badawczych wycenianych na 1,5 mln zł za sztukę oraz ich prosty ich montaż w miejscach publicznych. Takie zestawienie umożliwia zbudowanie gęstej sieci urządzeń gromadzących dane dotyczące jakości powietrza, oraz autokalibrację systemu.

 

Zapytania ofertowe i przetargi

Zapytanie ofertowe nr 1 Najem powierzchni laboratoryjnej

Wyniki postępowania nr 1 Najem powierzchni laboratoryjnej

Zapytanie ofertowe nr 2 Inżynier programista

Wyniki postępowania nr 2 Inżynier programista

Zapytanie ofertowe komponenty do produkcji

Wyniki postępowania komponenty do produkcji

Zapytanie ofertowe nr 3 Elektronik

Wyniki postępowania nr 3 Elektronik

Zapytanie ofertowe nr 4 Ekspert ds uczenia maszynowego

Wyniki postępowania nr 4 Ekspert ds uczenia maszynowego

Zapytanie ofertowe GO TO BRAND nr 1

Zapytanie ofertowe GO TO BRAND nr 2

Zapytanie ofertowe GO TO BRAND nr 3

Zapytanie ofertowe GO TO BRAND nr 4

Wyniki postępowania GO TO BRAND nr 3

Zapytanie ofertowe nr 5 Produkcja sensorów

Wyniki postępowania nr 5 Produkcja sensorów

Wyniki postępowania GO TO BRAND nr 1

Wyniki postępowania GO TO BRAND nr 2

Zapytanie ofertowe nr 6 Sensory

Zapytanie ofertowe nr 7 Analityk Danych

Wyniki postępowania nr 6 Sensory

Wyniki postępowania nr 7 Analityk danych

Zapytanie ofertowe nr 8 Badania Środowiskowe

 

 

Airly Sp.z.o.o jest beneficjantem programu EIT Climate-KIC realizowanego w Polsce przez Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego (DARR). W 2019 roku w wyniku przejścia programu szkoleniowego EIT Climate-KIC Airly Sp. z.o.o. otrzymało grant w wysokości 10 000 € na dalszy rozwój.

EIT Climate-KIC jest europejską inicjatywą, która opracowuje i wdraża przełomowe rozwiązania w zakresie wyzwań związanych z ochroną środowiska i powstrzymywaniem zmian klimatu. Działania wspólnoty wynikają z innowacyjnych i twórczych działań wszystkich partnerów, działających globalnie i lokalnie – w sektorach akademickim, biznesowym i publicznym.

EIT Climate-KIC Accelerator Programme jest największym europejskim programem grantowym dla pomysłów biznesowych w obszarze tematycznym, jakim jest ochrona środowiska, zrównoważony rozwój, efektywność energetyczna, ochrona klimatu, technologie wytwarzania zdrowej żywności, odnawialne źródła energii, budownictwo ekologiczne i branże pokrewne.