HomeRozwiązaniaAirly - nauka i badania

Airly - nauka i badania

Źródło wiedzy

Nasze obszerne bazy danych to pożądane i cenne źródła wiedzy dla naukowców i badaczy uniwersyteckich.

Powietrze w szerszej perspektywie

Airly systematycznie od wielu lat gromadzi dane o jakości powietrza, rejestrując pomiary jakości powietrza z ponad 4000 własnych czujników co kilka minut. Dzięki temu możemy zaoferować wgląd w dane o powietrzu, którym oddychają ludzie, o niespotykanej dotąd dokładności.

Krok naprzód

Nasze możliwości oraz elastyczne podejście sprawiają, że pomiarów można dokonywać nawet tam, gdzie do niedawna nie były one realizowane. Od teraz przedstawiciele nauki mają bezprecedensową możliwość analizowania szczegółowych danych z niezbadanych dotąd miejsc.

Dane skrojone na miarę

W panelu klienta dostępne są historyczne pomiary z każdego aktywnego urządzenia. Na ich podstawie tworzone są spersonalizowane raporty zawierające szczegółowe pomiary zanieczyszczeń oraz warunki pogodowe, w określonych przedziałach czasu i lokalizacjach.

Korzyści:

Szeroki wachlarz danych rejestrowanych bez przerwy w ciągu ostatnich kilku lat.

Zdolność generowania szczegółowych raportów.

Dane dotyczące jakości powietrza z miejsc, w których pomiary nie były wcześniej możliwe.

Obiektywne dane.

Możliwość instalacji własnych czujników.

Dane z rozbudowanej sieci bez przerwy rejestrujących odczyty czujników.

Historyczne dane, w tym szczegółowe analizy odczytów.

Możliwe zastosowania:

Badania medyczne analizujące wpływ zanieczyszczeń powietrza na choroby układów sercowo-naczyniowego i oddechowego.

Analiza jakości powietrza przeprowadzana w celu planowania optymalnego ruchu drogowego.

Badania nad długoterminowym wpływem na zdrowie smogu w obszarach zamieszkałych.

Analiza jakości w ekstremalnych warunkach, również w miejscach, w których pomiary nie były wcześniej przeprowadzane.

Analiza jakości powietrza przeprowadzana na rzecz firm z branży przemysłowej.

Nasza społeczność

Odpowiedzialny biznes (CSR)

Władze lokalne i państwowe

Edukacja/Organizacje

Media

Transport

Przemysł ciężki

Inteligentne budynki/Inteligentne miasta

Firmy telekomunikacyjne