Rynek, Grybów
Airly AQI (WHO)
Powietrze jest zanieczyszczone, może mieć wpływ na zdrowie osób wrażliwych.
Miasto Grybów