Aleja Rzeczypospolitej, Legnica
Airly AQI (WHO)
Powietrze jest zanieczyszczone, może mieć wpływ na zdrowie osób wrażliwych.
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska