Henryka Sienkiewicza, Zakopane
CAQI
Cóż... Bywało lepiej.
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska