Jana Kochanowskiego, Wieniawa
CAQI
Jakość powietrza jest średnia.
Gmina Wieniawa