Sokoła, Jasło
CAQI
Jakość powietrza jest średnia.
Związek Gmin Dorzecza Wisłoki