Adama Mickiewicza, Tarnów
CAQI
Cóż... Bywało lepiej.
GIOŚ

PM10


µg/m³
%

PM2.5


µg/m³
%

CO


µg/m³
%