Marii Aleksandrowicz, Poznań
CAQI
Well... It's been better.
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

PM10


µg/m³
%

PM2.5


µg/m³
%

NO₂


µg/m³
%

O₃


µg/m³
%