Aleja Generała Józefa Hallera, Gdańsk
CAQI
Great air here today!
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

PM10


µg/m³
%

PM2.5


µg/m³
%

NO₂


µg/m³
%

O₃


µg/m³
%

SO₂


µg/m³
%

CO


µg/m³
%