Mrzygłód
Airly AQI (WHO)
Powietrze jest zanieczyszczone, może mieć wpływ na zdrowie osób wrażliwych.
Gmina Sanok

PM10


µg/m³
%

PM2.5


µg/m³
%

PM1


µg/m³
hPa
%
°C
km/h