Pow. Cent. Med. w Wieruszowie, Wieruszów
CAQI
Cóż... Bywało lepiej.
Województwo Łódzkie

PM10


µg/m³
%

PM2.5


µg/m³
%

PM1


µg/m³
hPa
%
°C
km/h