Józefa Cieszkowskiego, Będzin
Airly AQI (WHO)
Wystarczająco dobre powietrze. Wyjdź na zewnątrz!
Johnson Electric Poland Sp. z o.o.

PM10


µg/m³
%

PM2.5


µg/m³
%

PM1


µg/m³
hPa
%
°C
km/h