Ogrodowa 4, Urząd Miejski w Wołominie, Wołomin
Airly AQI (WHO)
Powietrze poważnie zagraża Twojemu zdrowiu i życiu. Schroń się w domu!
Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o.

PM10


µg/m³
%

PM2.5


µg/m³
%

PM1


µg/m³
hPa
%
°C
km/h