Marii Aleksandrowicz, Poznań
Airly AQI (WHO)
Wystarczająco dobre powietrze. Wyjdź na zewnątrz!
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

PM10


µg/m³
%

PM2.5


µg/m³
%

NO₂


µg/m³
%

O₃


µg/m³
%