Dworska, Miejsce Piastowe
CAQI
Wspaniałe powietrze!
Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym

PM10


µg/m³
%

PM2.5


µg/m³
%

PM1


µg/m³
hPa
%
°C
km/h