Leśna, Rogów
CAQI
Wspaniałe powietrze!
Bartosz - Gwimet sp. z o.o.

PM10


µg/m³
%

PM2.5


µg/m³
%

PM1


µg/m³
hPa
%
°C
km/h