ZSP nr 1 Leśna 66, Tychy
CAQI
Zła jakość powietrza!
Tychy

PM10


µg/m³
%

PM2.5


µg/m³
%

PM1


µg/m³
hPa
%
°C
km/h