Kołobrzeska, Konstancin-Jeziorna
CAQI
Jakość powietrza jest średnia.
Stowarzyszenie mieszkańców Nasz Konstancin

PM10


µg/m³
%

PM2.5


µg/m³
%

PM1


µg/m³

SO₂


µg/m³
%

CO


µg/m³
%
hPa
%
°C
km/h