Aleja Niepodległości, Warszawa
CAQI
Cóż... Bywało lepiej.
Budżet studencko-doktorancki SGH

PM10


µg/m³
%

PM2.5


µg/m³
%

PM1


µg/m³

NO₂


µg/m³
%

O₃


µg/m³
%
hPa
%
°C
km/h