Poznańska, Krośniewice
Airly AQI (WHO)
Wystarczająco dobre powietrze. Wyjdź na zewnątrz!
Urząd Miejski w Krośniewicach

PM10


µg/m³
%

PM2.5


µg/m³
%

PM1


µg/m³
hPa
%
°C
km/h