Przechodnia, Radom
Airly AQI (WHO)
Powietrze jest zanieczyszczone, ma negatywny wpływ na Twoje zdrowie!
Stowarzyszenie Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego

PM10


µg/m³
%

PM2.5


µg/m³
%

PM1


µg/m³
hPa
%
°C
km/h