Nowa Świdziałówka
Airly AQI (WHO)
Powietrze jest zanieczyszczone, może mieć wpływ na zdrowie osób wrażliwych.
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

PM10


µg/m³
%

PM2.5


µg/m³
%

NO₂


µg/m³
%

O₃


µg/m³
%

SO₂


µg/m³
%