HomeBlogSkład powietrza wdychanego i wydychanego. Co powinno, a czego nie powinno zawierać?

Skład powietrza wdychanego i wydychanego. Co powinno, a czego nie powinno zawierać?

Powietrze – czym jest i co zawiera?

Powietrze to mieszanina gazów i aerozoli, która składa się na atmosferę ziemską. Jeśli chodzi o skład powietrza na Ziemi, zmieniał się on znacznie w ciągu jej historii. Obecnie jednak wszystko jest unormowane i choć stężenie poszczególnych składników powietrza nadal nieco się zmienia, są to zmiany bardzo drobne. Oczywiście, w powietrzu wyróżnia się takie składniki, które można nazwać stałymi i takie, które można nazwać zmiennymi – te drugie wykazują zależność od różnych czynników, stąd można dostrzec większe ich wahania, jak na przykład zmiana zawartości dwutlenku węgla, pary wodnej czy też dwutlenku siarki. Co więc konkretnie składa się na powietrze?

 • azot
 • tlen
 • argon
 • dwutlenek węgla
 • neon
 • hel
 • metan
 • krypton
 • wodór
 • ksenon

W powietrzu można również wyróżnić zawiesiny mineralne i organiczne, do których należą wspomniane pyły, ale też na przykład zarodniki roślin.

Powietrze wdychane a wydychane – skład

Skład powietrza wdychanego i skład powietrza wydychanego różnią się nieco od siebie – głównie jeśli chodzi o wartości procentowe poszczególnych składników.

Wdychamy:

• azot – 78%
• tlen-21%
• inne gazy – 1%
• dwutlenek węgla – 0,04%

Z kolei w powietrzu wydychanym można wyróżnić:

• azot – 78%
• tlen – 17%
• dwutlenek węgla – 4%
• inne gazy – 1%

Skład powietrza – czego nie powinno zawierać?

Warto wiedzieć, że w powietrzu wielu miast coraz częściej znajdują się takie elementy, których w nim być nie powinno. To przeróżne pyły i zanieczyszczenia, które utrzymują się w nim przy sprzyjających temu warunkach atmosferycznych, pochodzące najczęściej z działalności człowieka – to znaczy z kominów fabryk, z samochodów, z pieców, w których nadal pali się węglem itp. Zanieczyszczenia, które można wyróżnić w takim powietrzu, są w poszczególnych miejscach nieco odmienne. Ogólnie jednak wskazuje się, że smog tworzą:

 • dwutlenek siarki
 • dwutlenek azotu
 • tlenek węgla
 • benzen
 • ozon
 • pył drobny PM2,5
 • pył drobny PM10, w którym są oznaczane również metale ciężkie, jak ołów, arsen, nikiel, kadm oraz benzo(a)piren, będący związkiem chemicznym, złożonym z węgla oraz wodoru

Wszystko to są składniki bardzo szkodliwe dla zdrowia ludzi i zwierząt. Wpływają również negatywnie na rośliny. Zanieczyszczenia te trafiają do naszego układu oddechowego, ale nie tylko go uszkadzają. Potrafią również wpływać negatywnie na układ krwionośny człowieka, prowadząc między innymi do zaburzeń rytmu serca, nadciśnienia tętniczego, a nawet do nagłej śmierci sercowej. Mogą również wpływać na pojawianie się nowotworów – a to tylko nieliczne z chorób, jakie wywołują. O tym, jakie choroby powoduje smog pisaliśmy już na naszym blogu. Co ciekawe, zanieczyszczenia gromadzą się również w pomieszczeniach, dlatego też powinniśmy sprawdzać nie tylko czystość powietrza zewnętrznego, lecz również tego w budynkach. Badanie uproszczone za punkt odniesienia przyjmuje zawartość dwutlenku węgla, jednak to dokładniejsze uwzględni wiele innych czynników. Warto znać skład powietrza, którym się oddycha – choćby i po to, by sprawdzić, czy dany teren jest odpowiedni do osiedlenia się na stałe! Przy monitorowaniu zanieczyszczenia powietrza przyda się sensor jakości powietrza. Na naszej stronie znajdziesz odpowiednie sensory dla domu.

Źródła:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powietrze
http://wentylacja.org.pl/pages-78.html
http://www.zaliczaj.pl/zadanie/162911/jaki-jest-sklad-powietrza-wydychanego-i-wdychanego/sort/1/
http://smogwawelski.org/smog-rodzaje-normy-zrodla-zanieczyszczen/
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/beazo-a-piren
http://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/uklad-oddechowy/smog-jak-powstaje-wplyw-smogu-na-zdrowie_44605.html

Najnowsze artykuły

W ostatnich latach świadomość społeczeństwa na temat smogu zdecydowanie rośnie. Jest to zasługa m.in. licznych akcji społecznych, których celem jest uświadamianie na temat szkodliwego wpływu […]

Airly dostarczyło system monitoringu jakości powietrza dla Miasta Toruń. Sieć w mieście Kopernika należy do największych tego typu projektów w Polsce. Projekt “STOP SMOG – […]

Smog to ogromny problem naszej współczesnej cywilizacji, który, według raportów WHO, zabija rocznie aż 7 milionów osób. Wdychanie zanieczyszczeń zawieszonych w powietrzu zatruwa nasz organizm, […]