HomeBlogAirly zaangażowane w projekt CoMobility w Polsce

Airly zaangażowane w projekt CoMobility w Polsce

Co by było, gdyby ludzie bardziej cenili sprawne, bezpieczne i ekologiczne poruszanie się po mieście niż posiadanie własnego auta?

CoMobility to transdyscyplinarny międzynarodowy projekt badawczy, w którym analizujemy postawy i zachowania związane z mobilnością, w szczególności usługi będące alternatywą dla prywatnych samochodów. W procesie współtworzenia będziemy identyfikować bariery i szanse w upowszechnianiu różnych sposobów przemieszczania się, a także znajdować działania, które ułatwią trwałą zmianę przyzwyczajeń dotyczących sposobów korzystania ze środków transportu. Wraz ze społecznościami lokalnymi, przedsiębiorcami i urzędnikami chcemy współtworzyć rozwiązania neutralne dla klimatu, a naszymi warszawskimi doświadczeniami i wynikami badań planujemy dzielić się z samorządami i innymi miastami w Polsce i Europie. Efekty projektu to zestaw metod współtworzenia nowych rozwiązań transportowych i narzędzi do oceny ich wpływu na jakość powietrza w Warszawie. Wyniki projektu (zintegrowany model transportowo-środowiskowy i metodologia współtworzenia rozwiązań transportowych) będą ogólnodostępne i omawiane podczas spotkań warsztatowych z potencjalnymi użytkownikami.

Zespół CoMobility tworzą naukowcy z trzech warszawskich uczelni (UW, PW i SGH), fizycy (NILU) i antropologowie (FNI) z Norwegii, a także członkowie warszawskiej organizacji pozarządowej Fundacji „Na miejscu”, oraz przedstawiciele miasta Lublin. Twórcy projektu współpracują również ściśle z Miastem St. Warszawą, Miastem Kraków i Związkiem Miast Polskich.

W ramach CoMobility, Airly dostarcza czujniki, które pozwalają zbadać wpływ konkretnych rozwiązań komunikacyjnych na jakość powietrza. Oprócz tego mierzone są również parametry pogodowe oraz natężenie hałasu (dzięki urządzeniom Svantek)

Najnowsze artykuły

Airly na WCCI2022 (WORLD CONGRESS ON COMPUTATIONAL INTELLIGENCE) Jesteśmy dumni z naszego zespołu analizy danych. W lipcu br. dr hab. inż. Piotr A. Kowalski, prof. […]

Sieć czujników Airly we Francji wzbogaciła się o urządzenie działające w Paryżu. Dzięki współpracy z VEOLIA HQ – Le V nowy sensor będzie monitorował aktualne zanieczyszczenie powietrza […]

Miło nam poinformować, że nasza sieć czujników Airly w Nowej Zelandii powiększyła się w ostatnim czasie dzięki Rayowi Caccavale. Nowe czujniki zostały zainstalowane w Auckland. Czujniki będą monitorować […]