HomeO Airly

O Airly

Dzięki nam zupełnie inaczej spojrzysz
na powietrze, którym oddychasz.

Naszym celem jest wspieranie społeczności poprzez dostarczanie aktualnych i rzetelnych danych na temat zanieczyszczenia powietrza w najbliższej okolicy.

Nasze cele

Zwiększenie świadomości

Informowanie o znaczeniu jakości powietrza i zagrożeniach dla zdrowia.

Inspirowanie do zamiany przyzwyczajeń

Zachęcania obywateli do walki o czyste powietrze poprzez zwiąkszanie ich zaangażowania w debatę publiczną na temat jakości powietrza.

Upublicznianie danych o jakości powietrza

Gromadzenie i upowszechanianie niezależnych, obiektywnych i dokładnych danych.

Poprawa jakości dostępnych danych

Budujemy największą i najgęstszą na świecie globalną sieć monitorowania jakości powietrza.

Naprawmy razem powietrze

Bez dostępu do danych o jakości powietrza nie da się podejmować działań, które mogą wpłynąć na poprawę czystości powietrza. Dostarczamy rozwiązania dzięki, którym nasze życie ulega poprawie.

Nasz produkt

Tworzymy innowacyjne i skuteczne narzędzia do pomiaru jakości powietrza. Dostarczamy najdokładniejsze dane o zanieczyszczeniach powietrza raportowane w czasie rzeczywistym dla największej liczby osób.

Jesteśmy Airly

Naszym celem jest wzmacnianie społeczności poprzez dostarczanie danych o jakości powietrza, którym oddychają.

Nasi Partnerzy

Firma Airly współpracuje z instytucjami publicznymi, firmami i mediami, których doświadczenie rozwija nas i wspiera w osiąganiu celów.

Media

Firmy

Miasta i gminy

Berlin
(Niemcy)

Bedfordshire County
(Wielka Brytania)

Oslo
(Norwegia)

Kraków
(Polska)

Opole
(Polska)

Olsztyn
(Polska)