Powiadomienia

Zapytaj o ofertę

Powiadomienia pozwalają klientowi na podejmowanie działań w czasie rzeczywistym. Dzięki nim, użytkownik otrzymuje automatyczne powiadomienia o przekroczeniu dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń.

Najbardziej zaawansowane możliwości:

  • Ustawianie powiadomienia dla konkretnego miasta lub sensora jakości powietrza
  • system pozwala na zarządzanie alertami i wysyłanie ich w oparciu o indywidualne preferencje użytkownika
  • wyszukiwanie alertów dla miasta, dla czujnika lub czujników w czasie: ostatnich 24h i ostatnich 30 dni,
  • ustawić poziom alertów zgodnie z preferowyanym indeksem jakości powietrza (do wyboru CAQI, US AQI, PIJP, DAQI)
  • codzienne powiadamianie klienta o alercie (aletry dzienne),
  • system wyświetla i wysyła alerty domyślnie - każdy klient ma możliwość włączenia i wyłączenia alertów na żądanie.

CAQI - Europejski Indeks Jakości Powietrza

Do prostszej prezentacji danych o jakości powietrza w miastach europejskich służą różne indeksy, z których każdy przelicza swoje pomiary na jedną, łatwo zrozumiałą liczbę. Nasz system monitoringu wykorzystuje indeks godzinowy, który opisuje aktualną jakość powietrza na podstawie średniej ze wszystkich pomiarów z ostatniej godziny. Platforma aktualizuje swoje dane co 3 minuty, więc pokazywane pomiary są średnią kroczącą z poprzedniej pełnej godziny. Indeks jakości powietrza stosowany w Europie, CAQI, ma pięć zakresów, a wartości przedstawione są w skali od 0 (bardzo niska) do >100 (bardzo wysoka). Jest to względna miara ilości zanieczyszczeń powietrza.

AQI - indeks jakości powietrza

Indeks AQI został opracowany w USA w celu informowania o poziomie zanieczyszczenia powietrza. Jest on podzielony na sześć kategorii i jest liczbą w skali od 0 do 500. Z zasady, poziomy poniżej 50 oznaczają dobrą jakość powietrza, podczas gdy te powyżej 300 są niebezpieczne. Na AQI składa się więcej składników niż na CAQI, a konkretnie pięć: PM, O₃, CO, SO₂ i NO₂. Indeks obliczany jest na podstawie zmierzonych stężeń i ustalonych punktów krytycznych zanieczyszczeń, przy czym stosuje się najwyższą wartość. Najbardziej dominująca wartość jest podawana w miejscach, gdzie mierzone są liczne zanieczyszczenia. Agencja Ochrony Środowiska (EPA) udostępnia AQI społeczeństwu za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej, AirNow.

Nowe globalne wytyczne WHO dotyczące jakości powietrza

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wprowadziła 22 września 2021 roku nowe Globalne Wytyczne Jakości Powietrza (AQGs). Nowa wersja AQGs została opracowana na dostępnych już limitach progowych, które obowiązują od 2005 roku. Zaktualizowane wartości dostarczają wyraźnych dowodów na to, że zła jakość powietrza szkodzi zdrowiu człowieka przy jeszcze niższych stężeniach niż zakładano wcześniej.