Generator raportów

Zapytaj o ofertę

Zapoznaj się z siecią czujników

Generator raportów umożliwia bardziej kompleksowe spojrzenie na uzyskiwane parametry jakości powietrza, na liście czujników użytkownik może zobaczyć wszystkie sensory w wybranym mieście jednocześnie. Lista czujników prezentuje:

 • ID czujnika,,
 • lokalizację czujnika z opcją sortowania A-Z, Z-A,,
 • wybrany indeks jakości powietrza,,
 • trend dla danego czujnika (na podstawie porównania do poprzedniego okresu czasu - 24h, 7 dni, 30 dni, 365 dni),,
 • status czujnika (aktywny/nieaktywny)..

Wykresy parametrów jakości powietrza

Zaprojektowane i gotowe do pobrania wykresy jakości powietrza pozwalają odbiorcy:

 • analizować dane dotyczące jakości powietrza dla danego czujnika lub grupy czujników w określonym czasie,,
 • porównać uzyskanych wyników jakości powietrza z regionem,
 • śledzić trendy i postęp lub regres dla konkretnego zanieczyszczenia lub grupy zanieczyszczeń,,
 • analizuj wyniki jakości powietrza godzina po godzinie i dzień po dniu przez ustalony i dowolny okres czasu..

Charakterystyka Generatora Raportów

Generator Raportów został stworzony dla klientów, którzy na co dzień pracują z danymi dotyczącymi jakości powietrza. Kompleksowy zestaw filtrów pozwala klientom:

 • wyszukiwać dane według miast, lokalizacji, zanieczyszczeń w zdefiniowanym, dowolnym okresie czasu,,
 • analizować dane dotyczące jakości powietrza dzięki różnym wykresom, które pokazują wybrane przez użytkownika zakresy danych i ich wymiary,,
 • analizować trendy i spostrzeżenia tworzone automatycznie na podstawie wyników,,
 • porównywanie określonych zbiorów danych do regionu,,
 • pobierać dane o jakości powietrza do plików CSV i PNG..