Wykorzystuj naszą prognozę opartą na sztucznej inteligencji

Airly zapewnia prognozę zanieczyszczenia powietrza opracowaną na podstawie sztucznej inteligencji o dokładności sięgającej 95%. Prognoza przedstawia dane na następną dobę, godzina po godzinie.

Prognoza dla każdego

Na mapie MyAirly oraz w aplikacji mobilnej można zobaczyć prognozę zanieczyszczeń określoną w indeksie CAQI. Przygotowana przez nas prognoza jakości powietrza zawiera szacunki stanu zanieczyszczenia na kolejny dzień.

Jak to działa?

Innowacyjne rozwiązanie proponowane przez Airly oparte jest na kaskadowym systemie sieci neuronowych, których zadaniem jest przewidywanie stężenia poszczególnych zanieczyszczeń. Wykorzystujemy algorytm predykcyjny stosujący metody uczenia maszynowego do przewidywania stanu zanieczyszczenia powietrza na podstawie danych z przeszłości oraz estymacji prognoz wybranych parametrów meteorologicznych, takich jak siła wiatru, temperatura czy wilgotność powietrza. Dzięki szeroko zakrojonym badaniom, nasz system przewidywania stanu jakości powietrza opiera się na kilkunastu modelach deep learning, które są dedykowane poszczególnym stacjom pomiarowym Airly oraz państwowym stacjom monitoringu zanieczyszczeń. Opracowane na potrzeby przewidywania stanu jakości powietrza rozwiązanie Airly jest jedynym na świecie, które zostało oparte na metodach uczenia się na bazie ogromnych zbiorów danych związanych z jakością powietrza.