Sensor jakości powietrza

Urządzenie, dzięki któremu wiesz, czym oddychasz.

Kontakt

Sensory Airly sprawdzają jakość powietrza w Twoim najbliższym otoczeniu

Łatwe do instalacji urządzenia, są regularnie kalibrowane, a jakość powmiarów jest nieustannie weryfikowana. Dzięki temu możesz mieć pewność, że dane wyświetlane w czasie rzeczywistym na telefonie lub komputerze są bezbłędne.

Rodzaje sensorów

Airly PM

Najlepszy w swojej klasie sensor jakości powietrza Airly PM (czujnik cząstek stałych) wraz z dostępem do danych poprzez platformę Airly. Transfer danych z sensorów za pomocą sieci GSM.

Informacje szczegółowe

  • Małe, łatwe w instalacji urządzenie typu Plug&Play
  • Wysoka odporność na warunki pogodowe
  • Dioda LED prezentująca wyniki pomiarów w skalach CAQI I AQI
  • Temperatura
  • Wilgotność
  • Ciśnienie

Zanieczyszczenia

Źródła zanieczyszczeń

Niska emisja

Gospodarstwa rolne

Pożary lasów

Ruch drogowy

Porównanie sensorów

Zanieczyszczenia

Airly PM

Airly PM,
NO2, O3

Airly PM,
SO2, CO

Airly PM,
NO2, NO

Dust

Dust

Dust

Ozon

Dwutlenek azotu

Tlenek azotu

Tlenek węgla

Dwutlenek siarki

Siarkowodór

Małe urządzenie, wielkie możliwości

Sensory Airly mierzą kluczowe składniki zanieczyszczenia, tj. cząstki stałe (PM1, PM2.5, PM10) oraz gazy (NO2, NO, H2S, O3, SO2 i CO), aby każdy użytkownik miał szczegółowy wgląd w jakość powietrza, którym oddycha. Nasze mapy online integrują wiarygodne dane o kluczowych parametrach pogodowych, takich jak temperatura, wilgotność, ciśnienie powietrza oraz wiatr, w lokalizacjach, w których zainstalowano urządzenia.

5 000

sensorów zainstalowanych na całym świecie

40 000

punktów pomiarowych

Metoda pomiarów

Sensory mierzą stężenie cząstek stałych, korzystając z technologii laserowej. W przypadku zanieczyszczeń gazowych jedno urządzenie jest w stanie zmierzyć dwa związki chemiczne metodą analizy elektrochemicznej. Odczyty są pobierane z dwóch ogniw zainstalowanych w module gazowym sensora. Każdy sensor wyposażono w specjalną kontrolkę zmieniającą kolory diody zależnie od jakości powietrza zgodnie ze skalą kolorystyczną CAQI.

Instalacja sensora

Instalacja sensora jest bardzo prosta. Do poprawnej pracy urządzenia wystarczy podłączenie do zwykłego gniazdka elektrycznego oraz usytuowanie urządzenia na wskazanej wysokości (od 1,5 m do 8 m nad ziemią). Formularz instalacyjny

Zalety:

Małe i proste w instalacji urządzenie

Łatwy dostęp do danych za pośrednictwem naszej platformy Airly, mapy i aplikacji mobilnej

Sprawdzona jakość działania w różnych warunkach pogodowych

Bezpieczna i wydajna transmisja danych za pomocą protokołu GSM