Monitoring
społeczności

Funkcja wpływ na społeczność pomaga instytucjom publicznym i firmom z różnych branż budować lepsze relacje ze społecznościami, w których prosperują i pracują na rzecz poprawy jakości powietrza.

Wpływ na społeczność, funkcjonalości:

  • pozwala na określenie interakcji lokalnych społeczności z siecią czujników Airly
  • umożliwia analizę tego, w jakim stopniu właściciel sensorów wpływa na społeczeństwo poprzez udostępnienie czujników na mapie Airly oraz w aplikacji mobilnej
  • ewpierq edukowanie społeczności poprzez publiczne udostępnianie danych dotyczących jakości powietrza
  • dostarczanie szczegółowych informacji o tym, jak skutecznie przebiega edukAcja społeczności

Co to jest?

Dzięki fukncji wpływ na społeczność można sprawdzić, do ilu mieszkańców docierają dane o jakości powietrza z czujników rozmieszczonych w mieście. Pozwala to na śledzenie zachowań, potrzeb i oczekiwań mieszkańców.

Kto może z niego korzystać?

Zakładka wpływ na społeczność jest odpowiedna zarówno dla urzędów miast, gmin, powiatów jak i dla firm prowadzących projekty i akcje CSR & eco. Funkcja ta dostarcza unikalny zestaw danych o popularności lokalizacji czujników wraz z trendami i wzorcami, a także szczegółowe informacje o zachowaniu i demografii użytkowników.

Jak to działa?

Funkcja wpływ na społeczność monitoruje kliknięcia na każdym czujniku wykonane przez członków społeczności zarejestrowanych na mapie Airly i w aplikacji mobilnej.

Jaki to ma wpływ?

Klienci Airly na całym świecie z wielu różnych sektorów mają teraz możliwość budowania silniejszych więzi ze społecznościami zaangażowanymi w tę samą misję, misję naprawy powietrza. Airly Data Platform pozwala na skuteczniejszą działalność edukacyjną w zakresie zanieczyszczenia powietrza poprzez uruchamianie ukierunkowanych programów i działań dla lokalnych wspólnot z udziałem zaangażowanej społeczności.