System mapowania jakości powietrza w czasie rzeczywistym na dużych przestrzeniach zurbanizowanych z wykorzystaniem nowatorskich algorytmów interpolacyjnych oraz innowacyjnych mobilnych sieci sensorycznych, wpisujący się w trend Smart City oraz Internet of Things.

Celem projektu jest opracowanie nowego produktu, innowacyjnego w skali światowej, jakim będzie system rzetelnego informowania mieszkańców, w czasie rzeczywistym i z dużą dokładnością, o poziomie jakości powietrza na dużych obszarach zurbanizowanych takich jak miasto / strefa przemysłowa / region. Do osiągnięcia tego zostaną opracowane, a następnie wykorzystane innowacyjne mobilne sensory jakości powietrza oraz autorskie algorytmy interpolacji danych wykorzystujące wyniki pomiarów sieci mobilnych sensorów, co pozwoli określić poziom jakości powietrza na całej badanej przestrzeni w czasie rzeczywistym. Produkt ten nie tylko będzie cechował się zupełnie nową jakością danych na całym obszarze poddawanemu pomiarowi, pozwoli też na dotarcie z informacją o jakości powietrza do miejsc, gdzie do tej pory nie było to możliwe oraz do nowych segmentów klientów. Odbiorcami projektu będą miedzy innymi firmy z branży kurierskiej i transportowej, w szczególności firmy świadczące usługi przewozu osób z wykorzystaniem zarówno samochodów jak i nowych form komunikacji takich jak rowery miejskie czy elektroniczne hulajnogi, a użytkownikami końcowymi korzystającymi na co dzień z rozwiązania będą wszystkie osoby z danego rejonu, dla których ważna jest informacja o poziomie jakości powietrza. Rezultat projektu zostanie wdrożony zarówno w Polsce jak i za granicą. W ramach działań Wnioskodawca planuje przeprowadzenie badań przemysłowych podczas których opracuje zupełnie nowy rodzaj sensora do badań mobilnych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych, których wynikiem będą nowatorskie algorytmy interpolujące bazujące na inteligentnych metodach analizy danych. Rezultat projektu wpisuje się w trendy Smart City oraz Internet of Things.