HomeBlogBezpieczny poziom zanieczyszczenia powietrza został przekroczony w 65% szkół w Wielkiej Brytanii – wyniki kampanii #LetSchoolsBreathe

Bezpieczny poziom zanieczyszczenia powietrza został przekroczony w 65% szkół w Wielkiej Brytanii – wyniki kampanii #LetSchoolsBreathe

Rok temu, w kwietniu 2021 roku, Airly zaczęło instalować czujniki zanieczyszczenia powietrza w szkołach w Wielkiej Brytanii, aby pomóc uczniom i ich rodzicom lepiej poznać poziom problemu.

Kampania pomogła rodzicom, społeczności lokalnej i władzom samorządowym w zdobyciu niezbędnej wiedzy na temat powietrza, którym oddychają uczniowie, a przede wszystkim na temat jego zmian w zależności od pory dnia. Zgromadzone informacje i dane będą stanowić przekonujący argument dla lokalnych radnych, by wdrożyć środki poprawiające jakość powietrza w okolicy szkół.

Na podstawie danych zebran danych uzyskanych z 36 szkół z 9 miast Wielkiej Brytanii w ciągu ostatnich 4 miesięcy przygotowaliśmy wnioski z kampanii #LetSchoolsBreathe:

  • W 35 z 36 szkół poziom stężenia zanieczyszczeń PM2.5 przekracza bezpieczne normy ustalone przez Światową Organizację Zdrowia.
  • Szkoła podstawowa St Anselm’s w Londynie odnotowuje najbardziej zanieczyszczone powietrze, podczas gdy szkoła Davidson’s Mains w Edynburgu charakteryzuje się najmniej zanieczyszczonym powietrzem, ze średnim stężeniem PM2.5 poniżej 5 ug/m3.
  • W pierwszym kwartale 2022 r. bezpieczna roczna norma dla dwutlenku azotu (NO2) została przekroczona w 21 szkołach.
  • W każdej szkole wystąpiły przekroczenia norm dobowych (dziennych) dla NO2 i PM2.5. W 50% szkół normy dzienne były przekraczane co drugi dzień. (W pozostałych szkołach przekroczenia norm dobowych dla PM2.5 występowały co trzeci dzień.)

Średnie godzinowe stężenia NO2 w analizowanych szkołach w Wielkiej Brytanii: 

Wykres pokazuje, że najwyższe stężenia NO2 występują w godzinach porannych i popołudniowych. Jest to ściśle związane z natężeniem ruchu drogowego, a także z porami, w których uczniowie przychodzą i wychodzą ze szkoły. Najwyższe stężenia NO2 i PM2.5 występują w pobliżu szkół zlokalizowanych przy zatłoczonych dróg, w gęstej zabudowie miejskiej.

Najnowsze artykuły

Stolica Polski może od teraz poszczycić się największym systemem monitoringu jakości powietrza w Europie. Projekt jest owocem współpracy ze spółką Airly Public, która dostarczyła Warszawie […]

Airly na WCCI2022 (WORLD CONGRESS ON COMPUTATIONAL INTELLIGENCE) Jesteśmy dumni z naszego zespołu analizy danych. W lipcu br. dr hab. inż. Piotr A. Kowalski, prof. […]

Sieć czujników Airly we Francji wzbogaciła się o urządzenie działające w Paryżu. Dzięki współpracy z VEOLIA HQ – Le V nowy sensor będzie monitorował aktualne zanieczyszczenie powietrza […]