HomeBlogBiznes i nauka idą w parze. Oferta Airly dla szkolnictwa wyższego

Biznes i nauka idą w parze. Oferta Airly dla szkolnictwa wyższego

Airly od kilku lat ściśle współpracuje z wieloma Uniwersytetami na całym świecie między innymi z NILU, Emory, IVL Swedish Environmental Research Institute, Aalborg University.  W Polsce realizujemy wspólne projekty z Uniwersytetem Warszawskim, SGH, Uniwersytetem Jagiellońskim, Politechniką Białostocką czy Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu.

Jakie korzyści płyną z partnerstwa z Airly?
Obszary współpracy skupione są między innymi na: 

– współpracy naukowej i wymiany wiedzy:

 • badania nad długoterminowym wpływem na zdrowie ludzi w rejonach dotkniętych smogiem
 • analiza jakości w warunkach ekstremalnych, dotarcie do miejsc, gdzie do tej pory nie prowadzono pomiarów

– badaniach naukowych opartych na danych o jakości powietrza pozyskiwanych w czujników Airly i zewnętrznych stacji pomiarowych.

– stażach i praktykach dla studentów zainteresowanych tematyką jakości powietrza, prognozowania i AI w firmie Airly

– współpracy komercyjnej w ramach rozwoju sieci sensorów jakości powietrza na budynkach uniwersyteckich lub akademikach co świadczy o:

 •  zaangażowanie w odpowiedzialność społeczną i zrównoważony rozwój
 • dbałość uczelni o poprawę jakości życia studentów

Z kim współpracujemy? – najciekawsze partnerstwa:

Uniwersytet Warszawski:

CoMobility to międzynarodowy projekt badawczy, który analizuje postawy i zachowania związane z transportem, w szczególności usługi alternatywne wobec prywatnych samochodów. Efektami projektu jest zestaw metod służących współtworzeniu nowych rozwiązań transportowych oraz narzędzi do oceny ich wpływu na jakość powietrza w Warszawie. W skład zespołu CoMobility wchodzą naukowcy z trzech warszawskich uczelni (Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska i Szkoła Główna Handlowa), fizycy (NILU) i antropolodzy (FNI) z Norwegii, a także członkowie warszawskiej organizacji pozarządowej Fundacja “Na miejscu”.

W ramach projektu CoMobility od 15 sierpnia 2021 roku Airly dostarcza czujniki, zainstalowane w publicznych szkołach podstawowych, które pozwalają na badanie wpływu konkretnych rozwiązań komunikacyjnych na jakość powietrza.

Więcej informacji o projekcie: https://airly.org/en/airly-involved-in-the-comobility-project-in-poland/

NILU (Norweski Instytut Badań Powietrza)

Współpraca rozpoczęła się w lipcu 2020 roku. NILU wykorzystuje dane z czujników Airly do wielu projektów w Polsce i Skandynawii. Celem projektu jest budowanie świadomości obywateli na temat źródeł zanieczyszczenia powietrza i związanych z tym zagrożeń. W ramach całego projektu NILU wykorzystuje dane z ponad 150 urządzeń Airly. Celem przedsięwzięcia jest stworzenie wizualizacji zanieczyszczenia powietrza za pomocą technologii VR oraz zmierzenie, jak zanieczyszczenie powietrza wpływa na codzienne zachowania mieszkańców.

Szkoła Wyższa SGH Warszawa, Polska

Na terenie kampusu znajduje się czujnik mierzący stężenie pyłów i gazów w powietrzu. Środki na realizację projektu pochodziły z budżetu partycypacyjnego uchwalonego przez studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Projekt nosi nazwę “Wiem, czym oddycham”.

Dr Marcin Dąbrowski, Kanclerz SGH, wyjaśnia, dlaczego ten projekt jest niezbędnym krokiem w trosce o zrównoważony rozwój uczelni i zdrowie wszystkich członków społeczności akademickiej. 

“Pomiary jakości powietrza uzupełniają pakiet działań proekologicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w ostatnim roku.  Wśród których warto wymienić:

– zawieszenie kilkudziesięciu budek lęgowych dla ptaków i nietoperzy,

– kompleksowa pielęgnacja ponad 400 drzew na terenie kampusu, nowe nasadzenia dębów,

– przygotowanie łąki kwietnej dla naszych pszczół czy montaż kompostownika i zbiorników na wodę deszczową.”

 

Projekt H2020 DivAirCity,

We współpracy z Univeritat Politecnica de Valencia, Universitatea Tehnica De Constructii Bucaresti, Aristotle University of Thessaloniki, Danish Technology Institute i Aarhus University, realizujemy projekt H2020 DivAircCIty (https://divaircity.eu/), Który prowadzi do poprawy jakości powietrza w miastach.

Cele projektu to:

– kształtowanie integracyjnych rozwiązań w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza i problemów klimatycznych w miastach

– skoncentrowanie się na kobietach, osobach młodych i starszych, mniejszościach etnicznych, osobach o różnych zdolnościach, grupach o niskich dochodach

– stworzenie zestawu kontraktów Smart Cities opartych na technologii blockchain w celu ułatwienia obywatelom korzystania z nowych usług

– dzielenie się wiedzą w celu zrozumienia i bycia częścią wspólnej wizji lepszych innowacyjnych miast opartych na kulturze.

Nasi Partnerzy:

 • Uniwersytet Jagielloński,
 • Uniwersytet Warszawski,
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 
 • Politechnika Białostocka, 
 • Wyższa Szkoła Humanitas, 
 • Uniwersytet Arystotelesa w Salonikach, Grecja
 • Szkoła Wyższa SGH Warszawa, Polska
 • Narodowy Uniwersytet Lotnictwa w Kijowie, Ukraina 
 • Uniwersytet w Alborgu,
 • IVL Szwedzki Instytut Badań nad Środowiskiem,
 • Uniwersytet Emory | Atlanta GA EMORY
 • Univeritat Politecnica de Valencia, 
 • Universitatea Tehnica De Constructii Bucaresti, 
 • Aristotle University of Thessaloniki, 
 • Danish Technology Institute i Aarhus University.

Uniwersytety z którymi współpracuje Airly

Zapytaj o ofertę dla Uniwersytetu.

Airly zapewnia praktyczny wgląd w jakość powietrza dzięki algorytmom opartym na sztucznej inteligencji, które przewidują zanieczyszczenie powietrza na następne 24 godziny z sprawdzalnością sięgającą 95%. Airly zapewnia swoim klientom na całym świecie platformę inteligencji środowiskowej poprzez instalację sieci czujników, które śledzą wszystkie kluczowe markery zanieczyszczenia – pył zawieszony (PM1, PM2.5, PM10) i gazy (NO2, O3, SO2 i CO).

 Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę www.airly.org lub śledź nas na Twitterze, Linkedin, Facebooku, Instagramie.

Najnowsze artykuły

Stolica Polski może od teraz poszczycić się największym systemem monitoringu jakości powietrza w Europie. Projekt jest owocem współpracy ze spółką Airly Public, która dostarczyła Warszawie […]

Airly na WCCI2022 (WORLD CONGRESS ON COMPUTATIONAL INTELLIGENCE) Jesteśmy dumni z naszego zespołu analizy danych. W lipcu br. dr hab. inż. Piotr A. Kowalski, prof. […]

Sieć czujników Airly we Francji wzbogaciła się o urządzenie działające w Paryżu. Dzięki współpracy z VEOLIA HQ – Le V nowy sensor będzie monitorował aktualne zanieczyszczenie powietrza […]