Miasto Opole

Miasto Opole – to bardzo ważny obszar przemysłowy, w którym zanieczyszczenie powietrza przekracza dopuszczalne normy przez ponad 60 dni w roku. Zła jakość powietrza spowodowana jest efektem działalności choćby zakładów przemysłowych, ale nie tylko one są źródłem zanieczyszczenia powietrza. Inna przyczyna jest bardziej przyziemna: to przestarzałe piece węglowe, które regularnym sposobem ogrzewania gospodarstw domowych w mieście, co zwiększa zanieczyszczenie i przyczynie się do tworzenia zjawiska smogu (zwłaszcza w zimie).

Kontekst:

Zakres projektu obejmuje 4 lata (2018 – 2022) i jest podzielony na trzy główne etapy.

1. Przygotowanie sieci monitoringu jakości powietrza wraz z dostosowanym do indywidualnych wymagań klienta systemem informowania w postaci dedykowanej platformy i aplikacji mobilnej. Działania zespołu Airly obejmowały zaprojektowanie całej infrastruktury software’owej, uzgodnienie lokalizacji czujników zanieczyszczeń powietrza i uzyskanie zgód na instalację 25 urządzeń. Następnie koordynację montażu czujników oraz zapewnienie bezproblemowego uruchomienia platformy informacyjnej i aplikacji mobilnej.

2. Wdrożenie – instalacja czujników w docelowych lokalizacjach, przeprowadzenie pomiarów testowych i kalibracja urządzeń do warunków lokalnych wraz z przygotowaniem raportów. Później prezentacja i prowadzenie ciągłych pomiarów jakości powietrza oraz publikacja danych w formie e-usług.

3. Utrzymanie i serwisowanie systemu monitoringu zanieczyszczeń powietrza od momentu jego uruchomienia do 31 stycznia 2022 roku – prowadzenie nieprzerwanych pomiarów, publikowanie danych w ramach e-usługi oraz przygotowywanie bieżących raportów z działania systemu i wyników danych.

Wyniki:

Dane pomiarowe dostępne są poprzez dedykowaną mapę (zobacz tutaj) oraz bezpłatną aplikację mobilną zawierającą informacje o jakości powietrza w Opolu. Poziom zanieczyszczeń przedstawiony jest w łatwy i przejrzysty sposób. Na mapie miasta znajdują się grafiki w kształcie ludzkich twarzy, które zmieniają swój kolor i wyraz w zależności od poziomu zanieczyszczenia. Oprócz graficznego przedstawienia jakości powietrza w aplikacji znajdują się również forma liczbowa w postaci skali CAQI, wraz z informacją dla wszystkich mieszkańców na temat prawidłowych zachowań determinowanych aktualną jakością powietrza. Poza standardowymi zaleceniami aplikacja “Powietrze w Opolu” zawiera dostosowane dla osób szczególnie wrażliwych na zły stan powietrza, takich jak astmatycy, osoby starsze, kobiety w ciąży i małe dzieci wskazówki dotyczące prawidłowego postępowania.

Korzyści dla miasta i jego mieszkańców:

  • Rzetelne i zweryfikowane pomiary powietrza w czasie rzeczywistym
  • Dedykowana platforma i aplikacja mobilna, dzięki której każdy mieszkaniec Opola ma nieograniczony i bezpłatny dostęp do aktualnych danych pomiarowych
  • Walka o czyste powietrze. Lokalizacja źródeł zanieczyszczeń powietrza, oraz możliwość precyzyjnej analizy ich rozprzestrzenianie się
  • Edukacja i budowanie świadomości problemu smogu wśród mieszkańców
  • Odpowiedzialność społeczna
  • Budowanie wizerunku nowoczesnego i odpowiedzialnego miasta. Dbałość o czyste powietrze i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań pozytywnie wpływa na postawę mieszkańców

Skontaktuj się z nami

Airly dostarcza kompleksowe rozwiązanie do monitorowania jakości powietrza dla samorządów i firm. Skontaktuj się z naszym zespołem, aby uzyskać dostęp do zaawansowanych danych i analiz na temat jakości powietrza z sieci sensorów Airly.

Monika
Jankowska

Dimal
Luta

Mateusz
Koczwara

Aleksandra
Fraś-Zdeb