Multiserwis – firma dbająca o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów ze swojego regionu – kampania #OpolskieOddycha

Tło projektu: 

Multiserwis (część grupy Bilfinger) to firma z Krapkowic (woj. opolskie) zajmująca się usługami przemysłowymi. Przedsiębiorstwo deklaruje, iż zrównoważony rozwój i zaangażowanie społeczne są na stałe wpisane w jego model biznesowy. #MULTIwsparcie dla najmłodszych mieszkańców regionu to kluczowy element naszej strategii CSR na rok 2021” – podkreśla firma. Myśląc o najmłodszych, nowoczesnych rozwiązaniach oraz zrównoważonym rozwoju Multiserwis wspólnie z Airly stworzył unikatową kampanię #OpolskieOddycha, skierowaną do uczniów, nauczycieli, rodziców i całych społeczności z województwa opolskiego.

Cel kampanii:

Zaangażowania społeczne i wsparcie dla najmłodszych mieszkańców regionu.

Na czym polega kampania #OpolskieOddycha? 

Firma Multiserwis ufundowała 30 sensorów jakości powietrza Airly wraz z rocznym abonamentem oraz 30 oczyszczaczy powietrza dla lokalnych szkół. Czujnik Airly monitoruje poziom zanieczyszczenia pyłami zawieszonymi (PM1, PM2.5, PM10) przez 24 godziny na dobę w bezpośrednim sąsiedztwie szkół. Na podstawie pomiarów dokonywanych przez sensory wychowawcy wiedzą, kiedy należy włączyć oczyszczacz powietrza w klasie oraz kiedy dzieci mogą zażywać aktywności fizycznej na placu zabaw lub spacerze.

Jak przebiegała kampania? 

1. Działania rozpoczęliśmy od promocji konkursu wśród lokalnej społeczności oraz wśród dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców oraz uczniów  poprzez media lokalne

2. Zebraliśmy zgłoszenia ze szkół zainteresowanych konkursem poprzez dedykowaną stronę www

3. Wybraliśmy 30 zwycięskich placówek i ogłosiliśmy wyniki konkursu

4. Zainstalowaliśmy 30 sensorów Airly w zwycięskich szkołach (z czego w aż 13 miejscowościach, w których wcześniej nie było bieżących pomiarów jakości powietrza!) oraz dostarczenie 30 wewnętrznych oczyszczaczy powietrza do szkół i przedszkoli

5. Umieściliśmy plakaty informujace o zagrożeniach wynikających z zanieczyszczenie powietrza oraz tablice informacyjne w szkołach. Materiały te wspierają wartości edukacyjne projektu i podkreślają zaangażowanie lokalnego przedsiębiorstwa w walkę o czyste powietrze dla mieszkańców w regionie.

Efekty współpracy:

  • Promocja firmy Multiserwis jako “lokalnego bohatera” dbającego o mieszkańców w regionie,
  • Budowanie pozytywnego wizerunku firmy odpowiedzialnej społecznie w regionie,
  • Zacieśnianie więzi i budowanie lepszych relacji mieszkańcami okolicznych miejscowości oraz z lokalnym samorządem,
  • Promocja kampanii i firmy w lokalnej prasie i radiu,
  • Edukacja uczniów na temat zagrożeń wynikających z zanieczyszczenia powietrza,
  • Podniesienie świadomości i wiedzy mieszkańców w kontekście dbałości o zdrowie, i działań, ograniczających emisję z gospodarstw domowych,
  • Dodatkowa ekspozycja marki Multiserwis jako sponsora urządzeń poprzez logo firmy na mapie map.airly.org oraz w Aplikacji Mobilnej Airly.

Dzięki kampanii rodzice, lokalna społeczność oraz władze otrzymały niezbędną wiedzę na temat jakości powietrza, którym oddychają uczniowie, a przede wszystkim tego, jaki jest przebieg jego zanieczyszczeń w zależności od pory dnia.

Informacje te stanowią przekonywujący argument dla radnych, aby wdrożyć środki poprawiające jakość powietrza w okolicach szkół. Czy to poprzez wprowadzenie odpowiednich przepisów drogowych, zakazujących lub ograniczających ruch samochodów w czasie, gdy uczniowie docierają do szkoły, czy też poprzez finansowanie innych projektów obok szkół i w ich okolicy, które skutecznie przyczynią się do poprawy jakości powietrza.

Skontaktuj się z nami

Airly dostarcza kompleksowe rozwiązanie do monitorowania jakości powietrza dla samorządów i firm. Skontaktuj się z naszym zespołem, aby uzyskać dostęp do zaawansowanych danych i analiz na temat jakości powietrza z sieci sensorów Airly.

Monika
Jankowska

Dimal
Luta

Mateusz
Koczwara

Aleksandra
Fraś-Zdeb