Tomaszów Mazowiecki

Przykład wdrożenia Inteligentnego Systemu Monitorowania Jakości Powietrza systemu Airly na przykładzie miasta Tomaszów Mazowiecki.

Wprowadzenie:
W województwie łódzkim znajduje się 10 państwowych stacji monitorujących jakość powietrza. Jedna stacja przypada więc na 1 822 km2. W Tomaszowie Mazowieckim dotychczas nie było żadnej stacji Państwowego Monitoringu Środowiska. Najbliższy punkt pomiarowy znajdował się w Piotrkowie Trybunalskim oddalonym aż o 30 km, co powodowało brak wiarygodnych i dokładnych pomiarów zanieczyszczenia powietrza dla tej miejscowości. W związku z tym miasto zdecydowało się na instalacje sensorów Airly i stworzenie innowacyjnego, dokładnego monitoringu jakości powietrza, który w 2017 roku był najgęstszą siecią czujników w Polsce.

Projekt:
W Tomaszowie Mazowieckim powstała sieć składająca się z 44 urządzeń, monitorujących bieżące stężenie pyłów: PM1, PM2.5, PM10 jak również temperaturę, ciśnienie atmosferyczne oraz wilgotność. Sensory zostały zainstalowane w większości przy instytucjach publicznych w strategicznych miejscach miasta. Dzięki tak gęstej sieci czujników obszar Tomaszowa Mazowieckiego został objęty pomiarem bezpośrednim, (który każdy sensor osobno pokazuję rzeczywistą wartość zanieczyszczenia powietrza) oraz pomiarem interpolowanym (który uzyskujemy na podstawie pomiarów bezpośrednich z najbliższych sensorów. Dzięki zastosowaniu specjalnego algorytmu obliczona zostaje wartości indeksu CAQI nie tylko w miejscu, gdzie zainstalowane jest urządzenie, ale dzięki tak gęstej sieci sensorów mamy możliwość obliczenia stężenie zanieczyszczeń również ich otoczeniu). Poza bieżącymi pomiarami jakości powietrza dzięki bezpłatnej aplikacji mobilnej Airly oraz na mapie MyAirly mieszkańcy mają możliwość sprawdzania prognozy jakości powietrza na najbliższe 24 godziny.

Wyniki projektu:

– Gęsta sieć czujników pozwoliła na skuteczne interweniowanie Straży Miejskiej w okresach zimowych, kiedy ludzie palą w piecach złej jakości węglem oraz śmieciami. Dzięki bieżącym pomiarom patrole były kierowane w te rejony miasta, które w danym momencie charakteryzowały się najwyższym stężeniem pyłu zawieszonego.
– Miasto na podstawie analizy danych pozyskało wiedzę dotyczącą tego, w które obszary miasta należy kierunkować działania naprawcze i jakie dzielnice zmagają się z największym problemem smogu.
– Bieżące informacje na temat jakości powietrza, podniosły komfort życia mieszkańców. W każdym momencie istnieje bowiem możliwość weryfikacji tego, czy warunki na zewnątrz sprzyjają spacerom, czy raczej, założeniu maseczki antysmogowej.
– Budowanie odpowiedzialności społecznej oraz świadomości społeczeństwa. Gęsta sieć urządzeń uświadomiła mieszkańcom jak bardzo złym powietrzem oddychają w miesiącach zimowych. Dzięki sieci każdy obywatel może monitorować dzielnicę pod kątem jakości powietrza. Ludzie pilnują się wzajemnie i kontrolują np. spalanie śmieci w sąsiedztwie.

Skontaktuj się z nami

Airly dostarcza kompleksowe rozwiązanie do monitorowania jakości powietrza dla samorządów i firm. Skontaktuj się z naszym zespołem, aby uzyskać dostęp do zaawansowanych danych i analiz na temat jakości powietrza z sieci sensorów Airly.

Monika
Jankowska

Dimal
Luta

Mateusz
Koczwara

Aleksandra
Fraś-Zdeb