HomeBlogCzujnik jakości powietrza Airly w SGH

Czujnik jakości powietrza Airly w SGH

Na gmachu głównym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie działa już sensor jakości powietrza Airly. Urządzenie zostało sfinansowane ze studencko-doktoranckiego budżetu partycypacyjnego, którego tematem przewodnim były innowacje ekologiczne.

Umieszczony na budynku przy alei Niepodległości sensor jakości powietrza Airly monitoruje stężenia cząsteczek stałych (PM1, PM2.5 i PM10) i potencjalnie szkodliwych dla zdrowia zanieczyszczeń gazowych – dwutlenku azotu (NO2) i ozonu (O3). Ponadto dzięki urządzeniu Airly można sprawdzić temperaturę, wilgotność i ciśnienie powietrza oraz siłę wiatru.
Pomiary czujnika są już widoczne na mapach oraz w aplikacji mobilnej Airly. Aktualne dane dotyczące jakości powietrza wokół kampusu SGH można śledzić pod adresem map.airly.org.

– To dla nas istotny krok w dbaniu o zrównoważony rozwój uczelni i zdrowie wszystkich członków wspólnoty akademickiej. Pomiary jakości powietrza dopełniają pakiet proekologicznych działań SGH w ostatnim roku, wśród których warto wymienić zawieszenie kilkudziesięciu budek lęgowych dla ptaków i nietoperzy, kompleksową akcję pielęgnacji ponad 400 drzew na kampusie, nowe nasadzenia dębów, przygotowanie łąki kwietnej dla naszych pszczół czy instalację kompostownika i zbiorników na wodę deszczową – wymienia dr Marcin Dąbrowski, kanclerz SGH.

– Cieszymy się, że sensor jakości powietrza Airly będzie odtąd służyć społeczności Szkoły Głównej Handlowej. W ten sposób uczelnia dołącza do coraz szerszego grona wyższych placówek edukacyjnych, którym nie jest obojętne, jakim powietrzem oddychają ich studenci i pracownicy naukowi – mówi Marcin Gnat, Communication & PR Manager w Airly.

Obok SGH innymi uczelniami wyższymi, które korzystają z czujników jakości powietrza Airly, są m.in. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Politechnika Białostocka, Wyższa Szkoła Humanitas, Uniwersytet Arystotelesa w Salonikach oraz Narodowy Uniwersytet Lotnictwa w Kijowie.

Airly to polska firma oferująca kompletny system do monitoringu jakości powietrza. Działa w Polsce oraz ponad 20 krajach na całym świecie. Misją firmy jest edukacja i zwiększanie świadomości społecznej na temat znaczenia jakości powietrza.

Najnowsze artykuły

Airly na WCCI2022 (WORLD CONGRESS ON COMPUTATIONAL INTELLIGENCE) Jesteśmy dumni z naszego zespołu analizy danych. W lipcu br. dr hab. inż. Piotr A. Kowalski, prof. […]

Sieć czujników Airly we Francji wzbogaciła się o urządzenie działające w Paryżu. Dzięki współpracy z VEOLIA HQ – Le V nowy sensor będzie monitorował aktualne zanieczyszczenie powietrza […]

Miło nam poinformować, że nasza sieć czujników Airly w Nowej Zelandii powiększyła się w ostatnim czasie dzięki Rayowi Caccavale. Nowe czujniki zostały zainstalowane w Auckland. Czujniki będą monitorować […]