HomeBlogGdzie zanieczyszczenie pyłem PM10 jest najwyższe?

Gdzie zanieczyszczenie pyłem PM10 jest najwyższe?

Czym jest pył PM10?

PM10 to mieszanina zawieszonych w powietrzu cząsteczek, których średnica nie przekracza 10 mikrometrów. Jest szkodliwy z uwagi na zawartość takich elementów jak benzopireny, furany, dioksyny – jednym słowem, rakotwórcze metale ciężkie. Norma średniego, dobowego stężenia tego pyłu wynosi według WHO 45 mikrogramów na metr sześcienny.

PM10 to pył zawieszony, który przede wszystkim wpływa negatywnie na układ oddechowy. To właśnie on odpowiada za ataki kaszlu, świszczący oddech, pogorszenie się stanu osób z astmą czy za ostre, gwałtowne zapalenie oskrzeli. W sposób pośredni PM10 wpływa również negatywnie na resztę organizmu, między innymi zwiększając ryzyko zawału serca oraz wystąpienia udaru mózgu.

EUROPEJSKA MAPA ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA PYŁEM PM10

Wnioski:

  • Średnie stężenie PM10 w analizowanym okresie, przekracza roczną normę WHO (15µg/m3) na 71% powierzchni krajów Unii Europejskiej. Na tym obszarze mieszka aż 86% ludności Unii!
  • Na mapie Europy widoczne są 2 regiony najwyższego zanieczyszczenia:południowa Polska (Śląsk, Małopolska) kraje Bałkańskie (Serbia, Macedonia, Albania)
    W powyższych regionach źródłem wysokiego zanieczyszczenia jest ogrzewanie domowe (kotły węglowe i spalanie drewna) oraz niekorzystne warunki terenowe.
  • W Europie Zachodniej najbardziej zanieczyszczonym regionem są Północne Włochy – konkretnie Nizina Padu, gdzie decydującym czynnikiem jest niekorzystne ukształtowanie terenu w połączeniu z dużym stopniem urbanizacji i uprzemysłowienia.
  • Wysokim zanieczyszczeniem charakteryzują się również południowe krańce kontynentu – Andaluzja, Sycylia, Peloponez ze względu na suchy klimat i duży udział pyłów pochodzenia naturalnego.

Więcej analiz znajdziesz w raporcie #OddychajPolsko 2021

Najnowsze artykuły

Stolica Polski może od teraz poszczycić się największym systemem monitoringu jakości powietrza w Europie. Projekt jest owocem współpracy ze spółką Airly Public, która dostarczyła Warszawie […]

Airly na WCCI2022 (WORLD CONGRESS ON COMPUTATIONAL INTELLIGENCE) Jesteśmy dumni z naszego zespołu analizy danych. W lipcu br. dr hab. inż. Piotr A. Kowalski, prof. […]

Sieć czujników Airly we Francji wzbogaciła się o urządzenie działające w Paryżu. Dzięki współpracy z VEOLIA HQ – Le V nowy sensor będzie monitorował aktualne zanieczyszczenie powietrza […]