HomeBlogGospodarka a smog, czyli jak gospodarka wpływa na jakość powietrza?

Gospodarka a smog, czyli jak gospodarka wpływa na jakość powietrza?

Smog jest najpoważniejszym zagrożeniem ekologicznym, z jakim borykamy się w Polsce. Szacuje się, że w Polsce około 50 tysięcy osób każdego roku przedwcześnie umiera z powodu narażenia na zanieczyszczenia powietrza i chorób, jakie są tego skutkiem.

Zła jakość powietrza nie dotyczy jedynie Krakowa czy Warszawy, jak kiedyś uważano. Jeśli spojrzymy na mapę jakości powietrza w sezonie zimowym to zobaczymy, że tak naprawdę cała Polska zmaga się z tym problemem. Dlatego warto rozmawiać o źródłach zanieczyszczenia powietrza i edukować się w tym temacie. Dzisiejszy artykuł poświęcamy temu, jak wygląda relacja gospodarka a smog.

Źródła zanieczyszczeń powietrza spowodowane gospodarką

Jeśli chodzi o źródła powstawania smogu w Polsce, które mają swój największy udział, to tutaj na niechlubnym, pierwszym miejscu, znajduje się ogrzewanie domów poprzez spalanie paliw stałych. Mowa tutaj o tzw. piecach „kopciuchach”, które są odpowiedzialne za większość emisji szkodliwych substancji w Polsce.

Drugie miejsce zajmuje nieco powiązany z gospodarką transport, jednak ten problem dotyczy głównie większych miast. Trzecim źródłem zanieczyszczenia są właśnie energetyka i przemysł. Gospodarka a jakość powietrza to wciąż duże zależności, ponieważ to właśnie przemysł powoduje tzw. emisję wysoką, której zanieczyszczenia docierają na wysokość aż 40m.

Są też naturalne źródła zanieczyszczeń powietrza, o których więcej dowiecie się z naszego artykułu.

gospodarka a smog

Energetyka i przemysł

Jeśli mówimy o wpływie gospodarki na smog, to mamy tutaj na myśli głównie zanieczyszczenia energetyczne i przemysłowe. Te pierwsze dotyczą przede wszystkim procesów wydobywania i spalania paliw w kopalniach. Z kolei przemysłowe źródła zanieczyszczeń to zwłaszcza przemysł ciężki, ale także metalurgia, produkcja i stosowanie rozpuszczalników, czy przemysł farmaceutyczny i spożywczy.

Gospodarka a jakość powietrza – dane liczbowe

Trudno jest wprost zmierzyć i oszacować kwestię tego, jaki dokładnie na jakość powietrza ma wpływ gospodarka. A smog z kolei składa się z wielu różnych substancji, które emitowane są przez różne źródła, w zależności od typu zanieczyszczenia.

Próby takiego oszacowania podjął się Instytut Ochrony Środowiska, który przebadał udział poszczególnych sektorów w emisji cząsteczek PM2,5 i PM10. Jak tutaj wygląda kwestia gospodarka a jakość powietrza? Otóż w przypadku PM10, 8,1% to procesy spalania w przemyśle, 8% to procesy produkcyjne, a 9,3% to procesy spalania w sektorze produkcji i transformacji energii. Jeśli zaś chodzi o PM2,5, tutaj z zakresu gospodarki i przemysłu największy udział ma transport drogowy, bo aż 13,5%.

gospodarka a jakość powietrza

Co dalej? Prace nad gospodarką niskoemisyjną

Czy zmiany w gospodarce mogą przynieść realną poprawę jakości powietrza? Zdecydowanie. Aktywiści i eksperci apelują do rządu, aby jak najszybciej odejść od spalania węgla i podjąć konkretny plan w dążeniu do gospodarki niskoemisyjnej. Jednak gospodarka i zanieczyszczenie powietrza to nie jedyny problem.

Aby skutecznie poprawić jakość powietrza w Polsce, konieczne jest działanie na kilku torach. Jak już wspomnieliśmy, główne źródło zanieczyszczeń powietrza w Polsce to wciąż kotły i piece opalane węglem. Istnieje program Czyste Powietrze 2022, który zakłada dofinansowanie wymiany wspomnianych „kopciuchów”. Warto zachęcać mieszkańców do kupowania elektrycznych samochodów, oraz podkreślać szczególną rolę odnawialnych źródeł energii. Takie kompleksowe działania pozwolą na poprawę jakości powietrza w Polsce i obniżenie negatywnego wpływu smogu na nasze zdrowie.

Najnowsze artykuły

Szkoły oraz placówki biorące udział w tegorocznej edycji programu Biznes Kontra Smog mogą wziąć udział w konkursie, w którym nagrodą jest spotkanie ze słynną tenisistką […]

Zanieczyszczenie powietrza to jeden z ważniejszych problemów związanych ze środowiskiem, z jakim mamy do czynienia w Polsce. Smog w pierwszej kolejności większości z nas kojarzy […]

W ostatnich latach na popularności zyskują różne urządzenia, które mają poprawić jakość naszego powietrza w domu czy w mieszkaniu. Pojawiają się coraz to nowsze nawilżacze, […]