HomeBlogJak GIOŚ mierzy stężenie zanieczyszczeń w powietrzu?

Jak GIOŚ mierzy stężenie zanieczyszczeń w powietrzu?

Analizatory powietrza

W całej Polsce rozlokowane są stacje pomiaru powietrza, które wyposażone są w specjalistyczne analizatory. Odpowiadają one na pytanie, jaki jest aktualny stan powietrza. Pomiar zanieczyszczenia powietrza dokonywany jest w sposób ciągły. Analizatory do pomiaru pyłu zawieszonego PM10 o średnicach cząstek do 10 µm, mają sygnalizować pojawienie się smogu. Przekroczenie takich norm zanieczyszczeń powietrza powoduje, że ma ono w danym momencie bardzo złą jakość.

Poza pomiarami powietrza pod kątem smogu, dokonywane są także pomiary innego rodzaju. Za pomocą metod automatycznych mierzy się stężenie pyłu zawieszonego PM2.5 o średnicach cząstek do 2,5 µm, dwutlenku siarki, związków azotu, ozonu, tlenku węgla i benzenu.

Dwie metody badawcze

Zanieczyszczenie powietrza pyłem zawieszonym o cząstkach o różnej średnicy mierzone jest przez Państwowy Monitoring Jakości Powietrza w stacjach pomiarowych przy użyciu dwóch metod:

• metody grawimetrycznej – inaczej nazywanej referencyjną,
• metody automatycznej – posiadającą wykazaną równoważność względem metody referencyjnej.

W metodzie grawimetrycznej wykorzystywane są specjalne urządzenia – poborniki pyłowe, zasysające powietrze atmosferyczne w danym miejscu. Mniej więcej co 14 dni w pobornikach tych zakładanych jest 14 jednorazowych filtrów, które urządzenie zmienia automatycznie co 24 godziny – na jedną dobę przeznaczony jest jeden filtr o niepowtarzalnym numerze identyfikacyjnym.

Po 14 dniach zużyte filtry są wyjmowane z poborników i transportowane do laboratorium, gdzie są kondycjonowane i ważone. Takie same czynności są wykonywane w laboratorium przed instalacją filtrów nowych. Z różnic w ich masie można wnioskować, jakie było stężenie pyłów w powietrzu. Zaletą takiej metody pomiarowej jest jej wysoka dokładność, ale wadą czas, niezbędny do uzyskania wyników.

Filtry zainstalowane w czujnikach pyłowych służą też do oznaczenia metali ciężkich i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych.

Metoda automatyczna jest równoważna do referencyjnej i zaakceptowana przez Komisję Europejską. Do pomiarów stosowane są mierniki automatyczne z certyfikatem, które na bieżąco mierzą stężenie pyłu, dzięki czemu od razu można wiedzieć, jaka jest jakość powietrza na danym obszarze i czy zanieczyszczenia powietrza nie przekraczają przyjętych powszechnie norm Dane pozyskiwane z mierników są widoczne w trybie online na portalach i w aplikacji GIOŚ „Jakość powietrza w Polsce”. Są aktualizowane co godzinę. Przy bardzo wysokich stężeniach pyłu zawieszonego PM10, przesyłany jest do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego komunikat o możliwości przekroczenia stanów alarmowych. Media informowały już o skrajnym przekroczeniu opisywanych wskaźników w wielu lokalizacjach.

Źródło: http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/content/show/1000919

Najnowsze artykuły

Czas na prawdziwą rewolucję w walce ze smogiem. Z wielką radością przedstawiamy to, nad czym pracowaliśmy przez ostatnie miesiące. Nasza nowa platforma analizy danych o […]

Sieć czujników Airly w Wielkiej Brytanii wzbogaciła się o urządzenie działające w Sheffield. Urządzenie umożliwia pomiar aktualnych stężeń pyłów PM1, PM2.5, PM10, NO2 i O3 […]

Zanieczyszczenie powietrza jest jednym z największych problemów współczesnego świata. Jak podaje WHO, 99% ludności na Ziemi oddycha powietrzem, które przekracza nowe obowiązujące normy bezpiecznej jakości […]