HomeBlogJakość powietrza w Nowej Zelandii

Jakość powietrza w Nowej Zelandii

Miło nam poinformować, że nasza sieć czujników Airly w Nowej Zelandii powiększyła się w ostatnim czasie dzięki Rayowi Caccavale. Nowe czujniki zostały zainstalowane w Auckland. Czujniki będą monitorować aktualne zanieczyszczenie powietrza pyłami zawieszonymi (PM1, PM2.5, PM10) oraz trującymi gazami: NO2, O3, SO2 i CO.

Krótka charakterystyka zanieczyszczeń gazowych monitorowanych w Nowej Zelandii: 

  • NO₂ to gaz toksyczny zanieczyszczający powietrze, którego głównym źródłem są emisje z transportu drogowego.
  • SO₂ to powszechnie występujący gaz zanieczyszczający powietrze atmosferyczne, emitowany przez zakłady ciepłownicze i przemysłowe.
  • CO to związek silnie toksyczny powstaje w wyniku niecałkowitego spalania paliw kopalnych oraz biopaliw.
  • Ozon (O₃) to silnie toksyczny gaz, który powstaje w wyniku reakcji fotochemicznych w atmosferze, szczególnie w okresie wiosennym i letnim.

Aktualną jakość powietrza w Polsce i na świecie można zawsze sprawdzić na mapie MyAirly oraz w bezpłatnej aplikacji mobilnej.

Najnowsze artykuły

Airly na WCCI2022 (WORLD CONGRESS ON COMPUTATIONAL INTELLIGENCE) Jesteśmy dumni z naszego zespołu analizy danych. W lipcu br. dr hab. inż. Piotr A. Kowalski, prof. […]

Sieć czujników Airly we Francji wzbogaciła się o urządzenie działające w Paryżu. Dzięki współpracy z VEOLIA HQ – Le V nowy sensor będzie monitorował aktualne zanieczyszczenie powietrza […]

Miło nam poinformować, że nasza sieć czujników Airly w Nowej Zelandii powiększyła się w ostatnim czasie dzięki Rayowi Caccavale. Nowe czujniki zostały zainstalowane w Auckland. Czujniki będą monitorować […]