Dbajmy razem o powietrze

Wypełnij poniższy formularz kontaktowy. Odezwiemy się wkrótce!

Administrator danych: Airly sp. z o.o. (ul. Mogilska 43, 31-545 Kraków). Nasz adres e-mail do kontaktu: contact@airly.org.Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:
  • odpowiedzi na zadane przez Ciebie w formularzu kontaktowym pytania, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Airly (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • wykonania umowy lub podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy, w tym również dochodzenia roszczeń wynikających z umowy (art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO) - jeżeli Twoja wiadomość dotyczy umowy;
  • realizacji obowiązków Airly, wynikających z przepisów prawa, w tym m.in. przepisów podatkowych oraz przepisów dotyczących obowiązków rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) - jeżeli Twoja wiadomość wiąże się z realizacją takich obowiązków;
  • prowadzenia działań o charakterze marketingu bezpośredniego za pośrednictwem wybranego przez Ciebie kanału uzyskania informacji, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Airly (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - jeżeli Twoja wiadomość wiąże się z chęcią uzyskania informacji o charakterze marketingu bezpośredniego.
Więcej szczegółów dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz w Polityce Prywatności.