HomeBlogMapa zanieczyszczenia powietrza w Polsce – smog i jego źródła

Mapa zanieczyszczenia powietrza w Polsce – smog i jego źródła

Źródła zanieczyszczeń powietrza w Polsce

Opisując źródła zanieczyszczeń powietrza, możemy wziąć pod uwagę te, które są pochodzenia naturalnego oraz te, które związane są z działalnością człowieka (tzw. antropogeniczne). My skupimy się na zanieczyszczeniach powstałych na skutek działań człowieka.

Analizując źródła zanieczyszczeń powietrza w Polsce, powinniśmy się skupić przede wszystkim na 6 obszarach, które mają największy udział w emisji pyłu PM10. Przedstawia je poniższa grafika:

źródła zanieczyszczeń powietrza w polsce

Dane Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami

Największym źródłem pyłu PM10 jest tzw. niska emisja. Stanowi ona główną rolę w kształtowaniu lokalnego poziomu zanieczyszczeń powietrza, a więc gdyby nie ona, mapa smogu w Polsce prezentowałaby się zdecydowanie bardziej optymistycznie. Jest to konsekwencja spalania węgla i paliw niskiej jakości, a także śmieci (tworzyw sztucznych) w domowych piecach starej generacji oraz lokalnych kotłowniach. Niska emisja związana jest przede wszystkim z sezonem grzewczym i trwa kilka miesięcy.

W tym zestawieniu drugie miejsce stanowi przemysł. Stanowi on 17% udziału w wytwarzaniu tego pyłu. Jest to przede wszystkim przemysł ciężki – jak przeróbka ropy naftowej, hutnictwo, cementowanie, ale także przemysł chemii organicznej, metalurgiczny, produkcja i stosowanie rozpuszczalników, przemysł spożywczy i farmaceutyczny.

Poprzez komunikację emitowane zostaje do powietrza 10% całego zanieczyszczenia. W szczególności jest to transport samochodowy, ale dokłada się do tego także transport kolejowy i powietrzny.

Poniżej 10% całego zanieczyszczenia powietrza emituje wspólnie: energetyka, rolnictwo, a 4% tzw. zanieczyszczenia inne.

Mapa zanieczyszczenia powietrza w Polsce – najbardziej zanieczyszczone miasta

Według danych z 2016 roku, aż 33 z 50 najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie znajduje się w Polsce!

mapa jakości powietrza polska

Powyższa mapa jakości powietrza Polska przedstawia rozlokowanie 33 najbardziej zanieczyszczonych miast w naszym kraju z przyporządkowaniem ich do odpowiedniego województwa.

Na podstawie raportu Światowej Organizacji Zdrowia możemy zauważyć, że najgorsze powietrze mają miasta znajdujące się na południu naszego kraju. Najwięcej miast mieści się w województwie śląskim – aż 14! (Żywiec, Pszczyna, Rybnik, Wodzisław Śląski, Godów, Knurów, Zabrze, Katowice, Gliwice, Bielsko Biała, Dąbrowa Górnicza, Tychy, Żory, Sosnowiec), drugie miejsce zajmuje województwo małopolskie z 9 miejscowościami (Sucha Beskidzka, Kraków, Skawina, Nowy Sącz, Niepołomice, Tuchów, Wadowice, Proszowice, Zakopane), następnie województwo łódzkie z 5 miastami (Brzeziny, Zduńska Wola, Rawa Mazowiecka, Tomaszów Mazowiecki, Opoczno), województwo opolskie z dwoma miastami(Kędzierzyn Koźle, Nakło) oraz województwa wielkopolskie (Kalisz), podkarpackie (Jarosław), dolnośląskie (Nowa Ruda)po jednym mieście. W tym zestawieniu przerażający jest nie tylko fakt, że tyle zanieczyszczonych miast mieści się w naszym kraju, ale także to, że w raporcie uwzględniono wyłącznie miasta… a jak było widać na przykładzie Krakowa, okoliczne miejscowości często zmagają się z dużo gorszym powietrzem.

Mapa jakości powietrza – Polska na tle Europy

Kiedy popatrzymy na mapę Europy widzimy, że problem smogu nie dotyczy tylko tych województw, lecz praktycznie całego naszego kraju.

mapa zanieczyszczenia powietrza polska

Mapa przedstawiająca emisję cząsteczek stałych w 2013 roku. Źródło: Europejska Agencja Środowiska

Dla porównania prezentujemy także dane pochodzące z 2015 roku (źródło: GIOŚ), gdzie widzimy dziesięć miast naszego kraju, w których wystąpiło najwyższe dobowe stężenie pyłu PM10 w ug/m3. Są to dane tym bardziej niepokojące, że nie pokrywają się one w 100 % z 33 najbardziej zanieczyszczonymi miastami przedstawionych w raporcie WHO.

jakość powietrza w polsce mapa

Mapa zanieczyszczenia powietrza w Polsce

Aby sprawdzić powietrze w stanie rzeczywistym zapraszamy do skorzystania z naszej platformy, jaką jest mapa jakości powietrza która pokazuje stan zanieczyszczenia powietrza w stanie rzeczywistym. Instalację sensorów zaczęliśmy od stycznia 2017 roku. Zebrane dane w przeciągu tych kilku miesięcy pozwalają nam, włodarzom miast/gmin i mieszkańcom na natychmiastową reakcję! Gęsta sieć pozwoli stworzyć obszerną mapę smogu w Polsce, której na chwilę obecną brakuje. Każdego dnia rozszerzamy naszą sieć. Mamy nadzieję, że wkrótce każdy mieszkaniec naszego kraju będzie mógł skorzystać z naszej platformy i sprawdzić stan jakości powietrza w lokalizacji w której mieszka!

mapa powietrza polska

Najnowsze artykuły

Stolica Polski może od teraz poszczycić się największym systemem monitoringu jakości powietrza w Europie. Projekt jest owocem współpracy ze spółką Airly Public, która dostarczyła Warszawie […]

Airly na WCCI2022 (WORLD CONGRESS ON COMPUTATIONAL INTELLIGENCE) Jesteśmy dumni z naszego zespołu analizy danych. W lipcu br. dr hab. inż. Piotr A. Kowalski, prof. […]

Sieć czujników Airly we Francji wzbogaciła się o urządzenie działające w Paryżu. Dzięki współpracy z VEOLIA HQ – Le V nowy sensor będzie monitorował aktualne zanieczyszczenie powietrza […]