HomeBlogNajbardziej niebezpieczne rodzaje zanieczyszczeń powietrza

Najbardziej niebezpieczne rodzaje zanieczyszczeń powietrza

Ze względu na swoją złożoność, zanieczyszczenie powietrza wciąż pozostaje nierozwiązaną kwestią. Jesteśmy jednak na dobrej drodze – powstaje coraz więcej inicjatyw, które mają mu zapobiegać. Wiedza na temat przyczyn i skutków zanieczyszczeń powietrza jest dziś na tyle rozległa, aby móc skutecznie przeciwdziałać jego negatywnemu wpływowi na ludzkie zdrowie. W naszym przewodniku zebraliśmy najbardziej niebezpieczne rodzaje zanieczyszczeń wraz z ich krótką charakterystyką, aby ułatwić Ci interpretację wyników uzyskanych za pośrednictwem map online.

Nie licząc kryzysu klimatycznego, zanieczyszczenie powietrza jest jednym z najbardziej palących problemów, z którymi obecnie mierzą się społeczności na całym świecie. Uporanie się z nim wymaga rozbudowanego researchu, planowania i współpracy na gruncie międzynarodowym. Na szczęście, na ten moment dysponujemy wieloma narzędziami, które umożliwiają mierzenie poziomu stężenia poszczególnych zanieczyszczeń w atmosferze. Przykładem jest sensor Airly, zintegrowany z interaktywną mapą aktualizowaną w czasie rzeczywistym.

Aby zrozumieć wpływ zanieczyszczenia powietrza na nasze zdrowie i środowisko, a także właściwie ocenić zagrożenie, warto przyjrzeć się każdemu jego elementowi z osobna. Poniższe zestawienie szczegółowo objaśnia specyfikę każdego z typów zanieczyszczeń.

Pył zawieszony

Ta grupa zanieczyszczeń obejmuje cząstki stałe, które powstają na skutek łączenia się cząsteczek wody w powietrzu z sadzą, kurzem i elementami mineralnymi. Mogą mieć one naturalne źródło, jak na przykład pożary czy erupcje wulkaniczne. Niemniej, większość z nich powstaje w wyniku działalności człowieka.

W ramach kategorii pyłu zawieszonego, wyróżniamy trzy różne grupy zanieczyszczeń. Podział opiera się na rozmiarze cząstek mierzonych w mikrometrach – jednostce służącej również do określania rozmiaru komórek krwi czy niektórych bakterii. Porównanie to odzwierciedla skalę zagrożenia, jaką stanowi pył zawieszony dla ludzkiego zdrowia. Mniejsze cząstki mogą przenikać bezpośrednio do krwiobiegu i docierać do organów, gdzie akumulują się, powodując różnego rodzaju konsekwencje zdrowotne.

PM1

PM1 to zanieczyszczenie powietrza o średnicy 1 mikrometr (mikrometr = jedna tysięczna milimetra) lub mniej. PM1 są bardzo groźne dla zdrowia człowieka. Zdecydowana większość tych cząstek jest wystarczająco mała, by przenikać bezpośrednio do krwiobiegu i prowadzić do nowotworów, chorób układu sercowo-naczyniowego czy  demencji.

PM2

PM2.5 to zanieczyszczenie powietrza o średnicy 2,5 mikrometra (mikrometr = jedna tysięczna milimetra) lub mniej. Drobne frakcje pyłów mogą przenikać do krwiobiegu, a dłuższe narażenie na wysokie stężenia pyłu może mieć istotny wpływ na przebieg chorób serca takie jak: nadciśnienie, zawał lub nawet zwiększać ryzyko zachorowania na choroby nowotworowe, szczególnie płuc.

PM10

PM10 to zanieczyszczenie powietrza o średnicy 10 mikrometrów (mikrometr = jedna tysięczna milimetra) lub mniej. Pyły o średnicy poniżej 10 mikrometrów absorbowane są w górnych drogach oddechowych i oskrzelach. Wdychane do płuc mogą powodować: kaszel i trudności z oddychaniem. Przyczyniają się do zwiększenia zagrożenia infekcjami układu oddechowego oraz występowania zaostrzeń objawów chorób alergicznych np. astmy, kataru siennego czy zapalenia spojówek.

Gazy

Podobnie jak pył zawieszony, toksyczne gazy uczestniczą w procesie powstawania smogu i stanowią zagrożenie dla ludzkiego zdrowia, zwłaszcza w przypadku dłuższego narażenia na ich działanie. Niektóre z wymienionych poniżej gazów, jak na przykład tlenek azotu, w małych dawkach mogą mieć pozytywny wpływ na nasz organizm. Inne są toksyczne nawet w bardzo niewielkiej ilości. Większość tych gazów również ma pochodzenie antropogeniczne, trafiając do atmosfery na skutek spalania węgla, działalności przemysłowej i spalin.

NO2

NO2 to gaz toksyczny zanieczyszczający powietrze, którego głównym źródłem są emisje z transportu drogowego. Dwutlenek azotu uszkadza komórki układu immunologicznego w płucach i powoduje zwiększenie podatności na infekcje układu oddechowego. Może powodować wzrost wrażliwości astmatyków na alergeny.

CO

CO to związek silnie toksyczny powstaje w wyniku niecałkowitego spalania paliw kopalnych oraz biopaliw. Długotrwała ekspozycja na działanie CO wywołuje zmiany w układzie naczyniowo-sercowym.

SO2

SO2 to powszechnie występujący gaz zanieczyszczający powietrze atmosferyczne, emitowany przez zakłady ciepłownicze i przemysłowe. Wysokie stężenia SO2 wpływają niekorzystnie na układ oddechowy, uszkadzają nabłonek dróg oddechowych (nos, gardło, płuca) oraz powodują ich zwężenie.

NO

NO, czyli tlenek azotu (III) jest bezbarwnym gazem, który zachowuje się jak wolny rodnik. W obecności tlenu zostaje utleniony do dwutlenku azotu (NO2). Dwutlenek azotu NO2 uszkadza komórki układu immunologicznego w płucach i powoduje zwiększenie podatności na infekcje układu oddechowego.

O3

O3 Ozon (O₃) to silnie toksyczny gaz, który powstaje w wyniku reakcji fotochemicznych w atmosferze, szczególnie w okresie wiosennym i letnim. Ozon atakuje i uszkadza komórki wyścielające drogi oddechowe, powodując obrzęk i proces zapalny, a także kaszel oraz zapalenie gardła. Upośledza funkcje płuc, nasila objawy zapalenia oskrzeli i rozedmy, sprzyja występowaniu ataków astmatycznych. Zmniejsza odporność układu oddechowego na infekcje.

Czujnik zanieczyszczeń powietrza Airly może wykrywać kluczowe wskaźniki uwzględnione na powyższych listach. Dbamy o najwyższy poziom dokładności pomiarów poprzez kalibrację urządzeń i ich regularną weryfikację. W niewielkim czasie udało nam się stworzyć gęstą sieć sensorów, które monitorują poziomy emisji na całym świecie i dostarczają aktualne dane na serwery połączone z interaktywną mapą Airly. Wypróbuj ją, aby zwiększyć własną świadomość na temat stopnia zanieczyszczenia w twoim otoczeniu!

 

Najnowsze artykuły

Airly na WCCI2022 (WORLD CONGRESS ON COMPUTATIONAL INTELLIGENCE) Jesteśmy dumni z naszego zespołu analizy danych. W lipcu br. dr hab. inż. Piotr A. Kowalski, prof. […]

Sieć czujników Airly we Francji wzbogaciła się o urządzenie działające w Paryżu. Dzięki współpracy z VEOLIA HQ – Le V nowy sensor będzie monitorował aktualne zanieczyszczenie powietrza […]

Miło nam poinformować, że nasza sieć czujników Airly w Nowej Zelandii powiększyła się w ostatnim czasie dzięki Rayowi Caccavale. Nowe czujniki zostały zainstalowane w Auckland. Czujniki będą monitorować […]