HomeBlogNasza nowa publikacja naukowa o wpływie smogu na przebieg pandemii COVID-19

Nasza nowa publikacja naukowa o wpływie smogu na przebieg pandemii COVID-19

Piotr A. Kowalski, Aleksander Konior i Marcin Szwagrzyk – naukowcy związani z Airly współtworzyli i opublikowali artykuł „Numerical analysis of factors, pace and intensity of the corona virus (COVID-19) epidemic in Poland”. Analizują w nim wpływ zanieczyszczenia powietrza na przebieg pandemii COVID-19 w Polsce. 

Artykuł ten powstał w ramach szerokiej kolaboracji naukowców afiliowanych przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Zachodniopomorski Uniwersytet Techniczny, Politechnikę Rzeszowska, Uniwersytet Jagielloński oraz naszych specjalistów z działu Data Science. Manuskrypt oczekuje na wnikliwe opinie recenzentów renomowanego czasopisma naukowego Ecological Informatics – an International Journal on Computational Ecology and Ecological Data Science. Jest ono bowiem jednym z dominujących czasopism wydawnictwa Elsevier traktującego na temat ekologii. Należy to ono do czasopism z tzw. pierwszego kwartyla (Q1) wg bazy SCOPUS, a w Polsce Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oceniło go na własnej liście na 100 pkt.

W artykule przeanalizowaliśmy dwa różne, powiązane ze sobą zjawiska dotyczące epidemii COVID-19 w Polsce: zdiagnozowane przypadki zachorowań  jak i nadwyżkę śmierci ogółem w roku 2020 w stosunku do roku 2019 oraz ich związek z czynnikami, które mogły mieć wpływ na przebieg epidemii. Wśród wielu analizowanych czynników znalazły się takie parametry jednostek przestrzennych, jak  np. gęstość zaludnienia, współczynniki demograficzne, odległość od granic państwa i zanieczyszczenie powietrza pyłem zawieszonym.  Niespotykanym wcześniej w literaturze naukowej rozwiązaniem, było przeprowadzenie przez nas analiz dla różnego rodzaju jednostek podziału administracyjnego (powiaty, jednostki NUTS3, województwa).

W ramach badań okazało się, że mniejsze jednostki przestrzenne (np. powiaty) są lepsze do badania tego zjawiska, niż jednostki większe (np. województwa) – ponieważ badanie zależności pomiędzy zanieczyszczeniem powietrza a COVID-19 w skali dużych jednostek przestrzennych prowadzi do  zawyżania współczynników korelacji i może prowadzić do wyciągania pochopnych, błędnych wniosków. Przeprowadzenie analiz w skali mniejszych jednostek wymaga jednak wykorzystania gęstej sieci pomiarowej w celu dostarczenia danych dotyczących zanieczyszczenia powietrza o wysokiej rozdzielczości. 

Jednym z najistotniejszych wyników analiz jest wniosek wskazujący, że zanieczyszczenie powietrza jest czynnikiem w największym stopniu mającym wpływ zarówno na liczbę zachorowań, jak i na liczbę śmierci nadmiarowych w roku 2020, w stosunku do roku 2019.

Artykuł można przeczytać w czasopiśmie naukowym “Ecological Informatics” oraz w internecie: TUTAJ.

Najnowsze artykuły

Pomimo tego, że wiele miast w Wielkiej Brytanii ma wiele do zaoferowania, nie cieszą się one szczególną renomą wśród mieszkańców z powodu wysokiego poziomu zanieczyszczenia […]

Wszyscy już wiemy, że zanieczyszczenie powietrza ma ogromny wpływ na nasze zdrowie. Ale czy istnieje jakiś związek między zanieczyszczeniem powietrza a cukrzycą? Czy powietrze, którym […]

Zanieczyszczone powietrze ma negatywny wpływ na nasze zdrowie i codzienne funkcjonowanie. Niestety, smog i szkodliwe substancje są szczególnie niebezpieczne dla kobiet w ciąży i dzieci. […]