ScaleUp

Scale UP to pierwszy konkurs w ramach rządowego programu Start In Poland. Celem działania jest połączenie potencjału początkujących, kreatywnych przedsiębiorców z infrastrukturą, doświadczeniem oraz zasobami dużych korporacji, w tym spółek skarbu państwa.

Airly jako jedna z 11 firm została zakwalifikowana do udziału w I edycji programu KPT ScaleUp, realizowanego przez Krakowski Park Technologiczny, w której udział biorą firmy pracujące nad innowacjami dla przemysłu i smart city.

Celem akceleracji jest rozwój technologii komunikacyjnej w produkowanych przez nas urządzeniach. Wybrano GSM, który w efektywny sposób pozwala na komunikację urządzeń z infrastrukturą serwerową. Celem projektu jest więc opracowanie płytki elektronicznej oraz przeprojektowanie urządzenia w oparciu o technologię GSM oraz produkcja serii prototypowych urządzeń we współpracy z dużym przedsiębiorstwem Fideltronik. Pozwala to na przetestowanie rozwiązania u potencjalnych klientów oraz wdrożenia w firmach.

„Airly w partnerstwie z Inwestorem Wojciechem Burkotem pozyskało w styczniu 2017 pożyczkę z Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Środki finansowe zostaną przeznaczone na realizację innowacyjnego przedsięwzięcia pt. „Budowa sieci sensorów jakości powietrza”.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa świadomości zagrożenia związanego z zanieczyszczeniem powietrza, poprzez stworzenie skalibrowanego metodami AI systemu dostarczania informacji o zanieczyszczeniu powietrza, opartego o inteligentne, skomunikowane sensory monitorujące jakość powietrza w czasie rzeczywistym.

Przyjęty proces technologiczny pozwala na efektywne i tanie produkowanie urządzeń o jakości porównywalnej do pyłomierzy przenośnych w cenie 20 tys. zł, czy bardziej rozbudowanych stacji badawczych wycenianych na 1,5 mln zł za sztukę oraz ich prosty ich montaż w miejscach publicznych. Takie zestawienie umożliwia zbudowanie gęstej sieci urządzeń gromadzących dane dotyczące jakości powietrza, oraz autokalibrację systemu.